Zapali aktivizam V – kamp za kraj raspusta

Zapali aktivizam – istorija i značaj

Pet godina i pet generacija volontera i volonterki, mladih aktivista i aktivistkinja. Kada bismo napravili neki uopšteni rezultat, imali bismo dilemu, jer je bezbroj rezultata. Kako pojedinačnih, tako i onih nastalih u dogovoru jedne ili više omladinskih gruopa.

Od 2015. godine, organizovali smo 5 omladinskih kampova “Zapali aktivizam”, sa preko 150 mladića i djevojaka. Ne samo iz Bijeljine, nego i iz Sarajeva, Travnika, Zenice, Ugljevika, Brčkog i Visokog. stečena prijateljstva ali i stečene slatke ljubavne priče.

Mnogi od njih su krenuli dalje, na fakultete, neki već na poslove, neki su se i ostvarili kroz aktivizam. Neko nas čuva kao lijepu uspomenu i katkad nas posjeti na nekom novom kampu ili novom druženju.

Mnogi treneri i trenerice, mnogi animatori i animtorice, slali su nam svoje utiske poslije kampova. Time su nam dali sjajna uputstva kako da napredujemo zajedno sa omladincima. Iza nas je preko 50 uličnih akcija, dvadesetak inicijativa, preko 20 volonterskih akcija. Jedna stvorena omladinska organizacija i puno uspmena sa zajedničkih druženja, putovanja, sastanaka.

Zapali aktivizam V – Osnaženi mladi, stvaraju bolje društvo

Ovogodišnji kamp nam je omogućen kroz program FAIR III Output I projekta “Za prava i inkluziju Romkinjan a Zapadnom Balkanu” u Implementaciji CARE Internationa Balkan.

Nakon regionalnog kampa na kom su se obučili naši edukatori i edukatorice Y programa, uslijedio je nacionalni kampa za mlade iz Bijeljine i iz Visokog. Od 25. avgusta pa sve do 29. istog mjeseca, održali smo Omladinski kamp Zapali aktivizam V. Teme ovog kampa su bile bazirane na liderstvu i vještinama komunikacije. Pored toga, vještine javnogn astupa i omladinsko okupljanje, bile su takođe teme od značaja. Organizovali smo mnogo igrica koje su tematski bile koncipirane kako bi se iz manjih grupa iznjedrili lideri i liderice.

Učešće na našem kampu uzelo je 27 mladića i djevojaka, od tog broja, imali smo 10 mladića i djevojaka iz zajednice, odnosno 6 Roma i 4 Romkinje, što je do sada najveći broj romskih učesnika/ca do sada. Takođe, imali smo i mlade iz Visokog. Njih osmoro uzelo je učešće na kampu i svoje utiske i naučene lekcije nose, kako bi primjenjivali svoje znanje u svojim zajednicama.

Projekat – Osnaženi mladi, stvaraju blje društvo

Pri samom smo kraju relizacije projekta, ali su nam ostale aktivnosti koje su vezane za školu. Kako bismo izgubljene radionice Y programa, prekinute zbog COVID-19 pandemije, završili i u našim školama.

Raspust se završio, počinje škola, fakultet, obaveze prema formalnom obrazovanju. Mi smo se vratili puni utisaka, lijepih uspomena i sa divnim idejama za budućnost.

IMG_2378
IMG_2399
IMG_2598
IMG_2609
IMG_2618
IMG_2636
IMG_2642
IMG_2340
IMG_2341
IMG_2345
IMG_2352
IMG_2358
IMG_2360
IMG_2366
IMG_2372
IMG_2375

Previous
Next