Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj

Opšti cilj projekta je uspostaviti konstruktivan i sistematičan dijalog između lokalnih i nacionalnih vlasti i romskih nevladinih organizacija u cilju poboljšanja politika za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, antidiskriminaciju, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

Specifični cilj 1: jačati profesionalni kapacitet, legitimitet i odgovornost (pro)romskih NVO i unaprijediti njihovo dugoročno strateško organizaciono planiranje.
Specifični cilj 2: podizanje svesti o modelskim pristupima za inkluziju Roma (putevi van socijalne isključenosti) i postizanje strukturnih promjena u lokalnim javnim politikama stvaranjem strateških partnerstava sa drugim civilnim društvom, lokalnim institucijama, opštinama i drugim zainteresovanim stranama.
Specifični cilj 3: doprinijeti efikasnijim politikama i držati vlade odgovornim za razvoj politika, donošenje odluka i implementaciju. Specifični cilj 4: podsticanje redovnog umrežavanja (pro) romskih OCD na regionalnom i nivou EU i olakšati razmjenu znanja, vještina i veza, te povećati i proširiti njihov uticaj na kampanje i zagovaranje.