Ublažavanje posljedica izazvanih panedmijom Covid-19 u romskoj zajednici u Bijeljini – CARE International & ADA

Projekat ima za cilj da doprinese ublažavanju humanitarnih i socijalno-ekonomskih posljedica
krize koja je izazvana Covid-19 pandemijom. Ovim projektom smo do sada došli do 327
korisnika i korisnica kroz terenski rad, savjetodavni radi druge usluge koje su prožile podršku
romskim zajednicama. Ovaj projekat se, takođe, bavio i promocijom socijalnog
preduzetništva, pa smo tako omogućili trening, odnosno obuku za 14 romkinja u oblasti
kreiranja biznis plana, a takođe su na osnivu tih planova, dobijale materijalnu podršku radi
pokretanja sopstvenog biznisa.