Sveobuhvatna podrška radu Udruženja – Trag Fondacija

Kako bismo realizovali sve aktivnosti koje smo definisali Statutom i Strateškim planom naše
organizacije, neophodna je sveobuhvatna podrška od strateški važnog partnera kao što je
Trag Fondacija, čija nam omogućuje konstantni rast i razvoj i izgradnju kapaciteta našeg
Udruženja, a samim tim utiče na naše detaljno fokusiranje na rješavanje ključnih pitanja
Roma i Romkinja u našem gradu. Prethodnih godina radimo zajedno na inicijativi za osnivanje
Prihvatilišta za djecu u ritiku da postanu žrtve krivičnih djela, na osnovu čega smo osnovali
Radnu grupu koja će se detaljno baviti postizanjem ovog, trenutno i, najvećeg cilja naše
organizacije.