Socijalna inkluzija kroz timske sportove i obrazovanjem

Projekat doprinosi društvenoj uključenosti romske djece i druge djece u riziku i podržava djecu da postignu svoj puni potencijala

Specifični ciljevi projekta su:

  • unapređenje formalnog obrazovanja i društvenih vještina djece, kroz fudbal
  • roditelji prihvataju i primjenjuju standard pozitivnog roditeljstva
  • unapređene finansijska održivost projekta

Ovaj projekat je koncipiran na taj način, da čini sveobuhvatini pristup podrške za mlade, ali i za njhove roditelje. Mogućnost učešće na fudbalskim treninzima otvara nove mogućnosti, odnosno podrške, kao što su užina, edukativne radionice u Dnevnom centru, nova sportska oprema, oprema i udžbenici za školu, ali i odvojeni fond za porodice djece koja su redovna na treninzima i u školi.