Saopštenje za javnost

Poštovani,

Udruženje građana „Otaharin“ Bijeljina Vas obavještava da je u skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom pojavom Corona (COVID-19) virusa u Republici Srpskoj,  te u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske da se na period od 21 dana obustavi nastava i zabrane javna okupljanja, donesena odluka da u navedenom periodu tj. do 30.03.2020. u cilju izbjegavanja eventualnih negativnih posljedica širenja virusa obustavlja rada sa korisnicima i aktivnosti koje podrazumjevaju javna okupljanja.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Media/Vijesti/Pages/Sastanak-zvanicnika—korona.aspx

S poštovanjem,

Dragan Joković
Izvršni direktor UG Otaharin