Romani women, Power of Change in the Western Balkans and Turkey (RAA)

Opšti cilj ovog projetka direktno je okrenut kad jačanju kapaciteta Romkinja kako bi
učestvovale u lakalnim i nacionalnim politikama i procesima donošenja odluka krot
kontruktivne dijalogesa lokalnim i nacionalnim vlastima, da bi se dostigle promjene prema

romskoj integraciji, nediskirimaniciji i ljudskim pravima. Takođe, projektom se jačaju i
oroganizacije civilnog društva kako bi uticali na ekonomski razvoj Romkinja što je ključ
Strategije za Zapadni Balkan.