“Systematic improvement of the social services in Bijeljina” (IRIS MREŽA)
“Systematic improvement of the social services in Bijeljina” (IRIS MREŽA)

“Systematic improvement of the social services in Bijeljina” (IRIS MREŽA)

otah November 21, 2022 Projekti 0

Cilje projekta je da, socijalno ranjive grupe, imaju bolji pristup socijalnim uslugama, gdje su one dostupne prvenstveno na lokalnom nivou, što je dirktno vezano i za stvaranja, promociju i implementaciju Akcionog plana za jačanje socijalnih usluga u našoj lokalnoj zajednici. Takođe, projekat se bavi i

Read More
“ENVISION II – Kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu inkluziju djece – faza II/podrška Dnevnim centrima” (Save the children)
“ENVISION II – Kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu inkluziju djece – faza II/podrška Dnevnim centrima” (Save the children)

“ENVISION II – Kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu inkluziju djece – faza II/podrška Dnevnim centrima” (Save the children)

otah November 21, 2022 Projekti 0

U samom nazivu projekta imamo i jasno definisan cilj, a to je kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu inkluziju djece. Korisnici projekta su i djeca, ali i odrasli koji su takođe uključeni kroz ovaj projekat, odnosno kroz model pružanja kompletnih usluga Dnevnog centra i kroz rad

Read More
Combating all forms of modern slavery with systematic protecton of Roma girsl and boys (UN Voluntary Trust Fund)
Combating all forms of modern slavery with systematic protecton of Roma girsl and boys (UN Voluntary Trust Fund)

Combating all forms of modern slavery with systematic protecton of Roma girsl and boys (UN Voluntary Trust Fund)

otah November 21, 2022 Projekti 0
Read More
Romani women, Power of Change in the Western Balkans and Turkey (RAA)
Romani women, Power of Change in the Western Balkans and Turkey (RAA)

Romani women, Power of Change in the Western Balkans and Turkey (RAA)

otah November 21, 2022 Projekti 0

Opšti cilj ovog projetka direktno je okrenut kad jačanju kapaciteta Romkinja kako bi učestvovale u lakalnim i nacionalnim politikama i procesima donošenja odluka krot kontruktivne dijalogesa lokalnim i nacionalnim vlastima, da bi se dostigle promjene prema romskoj integraciji, nediskirimaniciji i ljudskim pravima. Takođe, projektom se

Read More
Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju IASI – CARITAS
Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju IASI – CARITAS

Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju IASI – CARITAS

otah November 21, 2022 Projekti 0

Ekonomska, društvena i politička uključenost posebno ranjivih i isključenih grupa umanjuju siromaštvo, ublažavaju pritisak migracija i na taj način poboljšavaju životne uslove u lokalnim zajednicama, odnosno u Bijeljini i u Kaknju. Krajnji cilj projekta je da su najranjivije grupe bolje ekonomski osnažene i društveno integrisane

Read More
Nijedno dijete bez zaštite – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima – USAID Inspire
Nijedno dijete bez zaštite – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima – USAID Inspire

Nijedno dijete bez zaštite – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima – USAID Inspire

otah November 21, 2022 Projekti 0

Referalni mehanizmi za zaštitu djece žrtava trgovine ljudima i potencijalnih žrtava trgovine ljudima u BIH su efikasni, funkcionalni i u mogućnosti da djeci žtrvama trgovine ljudima pruže zaštitu u skladu sa njihovim potrebama. Ovo je, takoreći, regionalni projekat koji okuplja 4 lokalne zajednice sa ciljem

Read More
Inicijativa mladića II – Promocija zdravih stilova života među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe – CARE & IPD
Inicijativa mladića II – Promocija zdravih stilova života među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe – CARE & IPD

Inicijativa mladića II – Promocija zdravih stilova života među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe – CARE & IPD

otah November 21, 2022 Projekti 0

Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa. Projekat okrenut radu u srednjim i osnovnim školama, odnosno sa mladićima i djevojkama u prelazu između osnovne i srednje škole s ciljem da se motivišu da prepoznaju negativne

Read More
Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog imodela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini – UN Women & IPD Sarajevo
Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog imodela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini – UN Women & IPD Sarajevo

Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog imodela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini – UN Women & IPD Sarajevo

otah November 21, 2022 Projekti 0

Cilj projekta jeste da se sprovodi inovativni pristup u prevenciji nasilja. Kroz projekat je izvršena analiza o ključnim faktorima društvenog života muškaraca i mladića/dječaka, žena i djevojaka/djevojčica (analiza ulaznih podataka/bodova) za aktivnsoti u školama, mobilizaciju zajednice i uključivanje vjerskih vođa u borbi protiv stereotipa i

Read More
Sveobuhvatna podrška radu Udruženja – Trag Fondacija
Sveobuhvatna podrška radu Udruženja – Trag Fondacija

Sveobuhvatna podrška radu Udruženja – Trag Fondacija

otah November 21, 2022 Projekti 0

Kako bismo realizovali sve aktivnosti koje smo definisali Statutom i Strateškim planom naše organizacije, neophodna je sveobuhvatna podrška od strateški važnog partnera kao što je Trag Fondacija, čija nam omogućuje konstantni rast i razvoj i izgradnju kapaciteta našeg Udruženja, a samim tim utiče na naše

Read More
Ublažavanje posljedica izazvanih panedmijom Covid-19 u romskoj zajednici u Bijeljini – CARE International & ADA
Ublažavanje posljedica izazvanih panedmijom Covid-19 u romskoj zajednici u Bijeljini – CARE International & ADA

Ublažavanje posljedica izazvanih panedmijom Covid-19 u romskoj zajednici u Bijeljini – CARE International & ADA

otah November 21, 2022 Projekti 0

Projekat ima za cilj da doprinese ublažavanju humanitarnih i socijalno-ekonomskih posljedica krize koja je izazvana Covid-19 pandemijom. Ovim projektom smo do sada došli do 327 korisnika i korisnica kroz terenski rad, savjetodavni radi druge usluge koje su prožile podršku romskim zajednicama. Ovaj projekat se, takođe,

Read More
Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj
Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj

Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj

otah July 7, 2020 Projekti 0

Opšti cilj projekta je uspostaviti konstruktivan i sistematičan dijalog između lokalnih i nacionalnih vlasti i romskih nevladinih organizacija u cilju poboljšanja politika za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, antidiskriminaciju, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava. Specifični cilj 1: jačati profesionalni kapacitet, legitimitet i odgovornost (pro)romskih

Read More
Inicijativa mladića – Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe
Inicijativa mladića – Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe

Inicijativa mladića – Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe

otah July 7, 2020 Projekti 0

Projekat ,Inicijativa mladića – Promovisanje zdravijeg životnog stila među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe“ Tokom realizacije projekta, predviđeno je da svaki razred u prethodnoj 2016./2017. godini koji je prošao I ciklus radionica da prođe i ove 2017. godine preostalih 5 radionica iz

Read More