Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog imodela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini – UN Women & IPD Sarajevo

Cilj projekta jeste da se sprovodi inovativni pristup u prevenciji nasilja. Kroz projekat je
izvršena analiza o ključnim faktorima društvenog života muškaraca i mladića/dječaka, žena i
djevojaka/djevojčica (analiza ulaznih podataka/bodova) za aktivnsoti u školama, mobilizaciju
zajednice i uključivanje vjerskih vođa u borbi protiv stereotipa i stvaranje zajednice sa nultom
tolerancije prema nasilju u tri zajednice: Bijeljini, Travniku i Istočnom Sarajevu. Prevencija
svih oblika nasilja i stvaranje boljih prilika za mlade da žive dostojanstvene i sigurne živote,
predstavljaju važne prioritete u cilizivanom i modernom društvu kojem pripada naša zemlja i
naš grad. Svaka zajednica, muškarci i mladići/dječaci, žene i djevojke/djevojčice, pripadnici tih
zajednica imaju svoj kontekst i specifične potrebe u svakodnevnom životu.