POZIV ZA EKSPERTA ZA IZRADU PRIRUČNIKA IZ OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA

Udruženje „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“ realizuje projekat “NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava/žrtava trgovine ljudima i raspisuje:

Opis posla – Terms of Reference

U cilju unapređenja odgovora profesionalaca u slučajevima da postoje sumnje da je ili da će biti izvršena trgovina ljudima ili trgovina djecom, te zbog unapređenja prenošenja institucionalnog pamćenja u relevantnim institucijama, potrebno je izraditi Priručnik o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima za profesionalce. Priručnik će, najviše, služiti profesionalcima uključenim u sistem zaštite, sa akcentom na profesionalce koji su u okviru ovog projekta prošli kroz četiri modula edukativno-informativnih radionica na temu trgovine ljudima. Potrebno je da priručnik sadrži i hodograme u kojima su predstavljeni postojeći referalni mehnizmi u četiri lokalne zajednice u kojima se projekat sprovodi – Bijeljina, Doboj, Zvornik i Brčko distrikt i da počiva na zaključcima usvojenim na pomenutim dvodnevnim edukativno-informativnim radionicama za profesionalce.

Očekivani  ishodi

Sačiniti Priručnik o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima za profesionalce na osnovu zaključaka koji su usvojeni u toku informativno-edukativnih radionica sa profesionalcima i na osnovu postojećih referalnih mehanizama za zaštitu žrtava/potencijalnih žrtava trgovine ljudima u BiH, sa akcentom na četiri lokalne zajednice – Bijeljina, Doboj, Zvornik i Brčko distrikt;

Podnošenje prijedloga-ponude

Svi zainteresovani aplikanti za dostavljanje ponuda, moraju najkasnije do 20. februara 2023. Dostaviti sljedeću dokumentaciju na e-mail info.otaharin@teol.net:

  • Kopija diplome
  • Biografiju (CV), koja će predstaviti i listu referenci i pregled radnog iskustva
  • Finansijska ponuda

TOR poziv za eksperta za izradu priručnika o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima (1)