Potpisi podrške za inicijativu za osnivanje Prihvatilišta

Osnivanje Prihvatilišta – inicijativa

Dana 28.09.2020. godine UG „Otaharin“ je počela zvanična akcija prikupljanja potpisa za osnivanje PRIHVATILIŠTA ZA DJECU BEZ ADEКVATNOG RODITELJSКOG STARANJA I DJECU КOJA SU U RIZIКU DA POSTANU ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA.

U Gradu Bijeljina je idenitifikovano 60 djece koja su prinuđena da prose, prijavljeno 18 dječijih brakova u periodu od 2017.g. do 2020.g., a 33 djece je u toku 2019.godine bilo žrtve nasilja u porodici.

Borba našeg Udruženja za djecu

UG „Otaharin“ u proteklih 15 godina ulaže napore kako bi bezbjednost sve djece u Gradu Bijeljina, a pogotovo djece iz porodica koje su u stanju socijalne potrebe, bude zaštićena, a djeci omogućeno da njihov najbolji interes i prava budu poštovana. Pored svog  uloženog truda svjedoci smo da djeca koja su korisnici naših usluga kada se na kraju radnog dana zatvore varat Dnevnog centra ponovo završe na ulici. Sve ono što ima pružimo i sav trud da ih zaštitimo ima samo ograničen domet na prostor i vrijeme koje provedu u našem Dnevnom centru.Mi brinemo za njihovo dobro i bezbjednost svaki put kad napuste prostorije Dnevnog centra, jer znamo da u bilom kom momentu mogu doživjeti nasilje i da za neke od njih ni njihova porodica nije sigurna sredina.

Zato smo i pokrenuli inicijativu za osnivanje PRIHVATILIŠTA ZA DJECU BEZ ADEКVATNOG RODITELJSКOG STARANJA I DJECU КOJA SU U RIZIКU DA POSTANU ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA u Gradu Bijeljina. Ova inicijativa je  usmjerna na rješavanje problema djece koja su izložena eksploataciji i nasilju kroz osnivanje ustanove socijalnog smještaja. Osnivanje jedne ovakve ustanove ovoj djeci bi omogućilo da izađu iz kruga nasilja i zapostavljanja, i pružila bi im se adekvatna podrška, kako bi sutra postali odgovorni članovi zajednice i društva, koji svojim radom i ponašanjem doprinose napretku Grada Bijeljina.

Naši volonteri će prikupljati potpise i dijeliti promotivni  materijala u periodu od 28.09.2020.g. do 09.10.2020. godine svakog dana u periodu od 12.00 do 16.00 časova na Trgu Kralja Petra I Karađorđevića, pa i ovim putem pozivamo sve građane Grada Bijeljina da daju svoju podršku ovoj inicijativi.

Inicijativa se provodi kroz projekat  „Društvena uključenost i integracija romske djece“ koji je podržan od strane Ambasade Кraljevine Holandije u BiH.

2
4
5
7
8
9
10
1

Previous
Next