Posjeta Visokog predstavnika Nj.E. Krisijana Šmita (Christian Schmidt) našem Dnevnom centru

Posjeta Visokog predstavnika

Danas, 20.12. u prostorijama Dnevnog centra za dejcu koja žive i/ili radne na ulici i koja su u riziku da to postanu, organizovali smo doček za Visokog predstavnika Nj.E. Kristijana Šmita. 

U okviru programa OHR, imali smo priliku da ugostimo Visokog predstavnika i pokažemo i predstavimo naš rad. 

U toku sastanka je, direktor udruženja g. Dragan Joković, istakao goruće probleme sa kojima se susrećemo u našem radu, ali se osvrnuo i na generalnu situaciju sa kojom se susreće romska populacija, počevši od obrazovanja, zapošljavanja, anticiganizma, stigmatizacije i aktivne i  pasivne diskrimanacije na svim nivoima. 

Nj.E. g. Šmit, otvoreno je pokazao interesovanje za pitanja, kako našeg rada, tako i čitave situacije u kojoj se nalaze Romi, kao najveća nacionalna manjina u našoj državi, te smo razmijenili potencijalne korake koje u buduće možemo preuzeti u okviru našeg rada.

Predstavnici OHR-a na sastanku su razmijenili svoje kontakte i ponudili konkretnu saradnju u polju u kojem je moguće da se pomogne Romima na svim nivoima.