Pobjednici UEFA Grassroots nagrade za 2019 godinu

Projekat “Sportom do društve uključenosti i obrazovanja” koji UG “Otahrain” provodi u saradnji sa CARE Deutschland i FK “Radnik” Bijeljina dobio je bronzanu nagradu u takmičenju “UEFA Grassroots nagrade”.

Od 2013. godine UEFA na godišnjem nivou provodi takmičenje “UEFA Grassroots nagrade”. Ovo takmičenje je usmjereno na projekte i aktivnosti koje fudbalski klubovi provode u loklanim zajednicama , a koje za cilj imaju ne samo razvoj sporta nego i korištenje fudbala kao solidne podloge za uključivanje, obrazovanje i napredak. UEFA nagrađuje pobjednike zlatnim, srebrnim i bronzanim nagradama u pet ključnih područja – najbolji vođa, najbolji projekt, najbolji početnički klub, najbolja inicijativa za osobe sa invaliditeom i najbolji profesionalni klub.

U 2019. godini sve članica UEFA-e su pozvana su da podnesu prijedloge  i  pristigle su 143 prijave. Dobitnici nagrada proglašeni su za obilježavanje UEFA-ine Grassroots sedmice, tokom kojih se odvijaju aktivnosti širom Europe, s ciljem da se podstakne i inspiriše učestvovanje u svim oblicima fudbala.

Velika nam je čast da je UEFA prepoznala naše napore na uključivanju djece iz marginalizovanih grupa, kako romske tako i neromske djece, i podršku koju im pužamo da kroz integrisane aktivnosti sporta, obrazovanja i izgradnje socijalnih vještina mogu da iskoriste svoje potencijale i da se sa svojim vršnjacima ravnopravno učestvuju u obrazovanju i društvu.