Okrugli sto “Zajednička odogovornost za dobrobit zajednice”

U cilju promovisanja prednosti socijalnog preduzetništva za razvoj lokalne zajednice UG Otaharin je 15. februara u prostoru Resursno edukativnog centra Otaharin organizovao okrugli sto za predstavnike javnih preduzeća, nevladinih organizacija, privrednika i socijalnih preduzeća po nazivom “Zajednička odogovornost za dobrobit zajednice”

Uključenost šire društvene zajednice za dobrobit zajednice

Kako bi socijalno preduzetništvo imalo učinak neohodno je da se i drugi relevantni akteri u lokalnoj zajednici, kao što su institucije, preduzeća, nevladine organizacije, a i mediji uključe direktno u stvaranje povoljne klime za funkcionisanje socijalnog preduzetništva. Ovom prilikom otvoren je dijalog među partnerima o specifičnostima i potencijalu razvoja socijalnog preduzetništva u Bijeljini, razgovaralo se na koji način doprinosi razvoju i blagostanju cijele lokalne zajednice a promovišući društvenu odgovornost i podršku najugroženijim članovima društva.

Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske

Na okruglom smo u prezentaciji gospodina Danijela Malića, eksperta na EU projektu „Razvoj socijalnog preduzetništva u BiH“ koncept socijalnih preduzeća u zemljama Evrope, predstavljeno je istraživanje o modelima socijalnog preduzeća u Bosni i Hercegovini i predstavljeni najznačajniji članovi nacrta Zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.  Ovaj nacrt je nastao iz potrebe da se uspostavi institucionalni i zakonodavni okvir za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva te da institucije razviju okvir koji je u skladu sa potrebama postojećih preduzeća, dodjeljujući im status socijalnog/društvenog preduzeća, kako bi bila prepoznatljivija za tržišnu utakmicu sa drugim komercijalnim subjektima.

Učesnici su se složili da je za stvaranje sistema podrške unapređenju funkcionisanja i rezultata socijalnog preduzetništva pored usvajanja zakonodavnog okvira potrebno je obezbijediti i poresko rasterećenje kao i oslobađanje od plaćanja poreza na dobit.

Ova kampanja se sprovodi u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, finansiran od strane Austrijske razvojne kooperacije a koji u BiH implementira CARE International. Cilj projekta je jačanje kapaciteta 5 nevladinih organizacija kako bi se poboljšao pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi ranjivih kategorija u BiH (osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja, Romi, LBGT populacija..).

DSC_1594
DSC_1595
DSC_1596
DSC_1599
DSC_1592-2

Previous
Next