Obavještenje za javnost – Otaharin

Obavještenje

Obavještenje iz UG „Otaharin“: pozivamo sve građane i građanke Grada Bijeljina da pruže svoju podršku inicijativi za osnivanje PRIHVATILIŠTA ZA DJECU BEZ ADEКVATNOG RODITELJSКOG STARANJA I DJECU КOJA SU U RIZIКU DA POSTANU ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA u Gradu Bijeljina.

U Gradu Bijeljina je idenitifikovano 60 djece koja su prinuđena da prose, prijavljeno 18 dječijih brakova u periodu od
2017.g. do 2020. g, a 33 djece je u toku 2019. godine bilo žrtve nasilja u porodici.

Inicijativa

Ova inicijativa je  usmjerna na rješavanje problema djece koja su izložena eksploataciji i nasilju kroz
osnivanje ustanove socijalnog smještaja. Osnivanje jedne ovakve ustanove ovoj djeci bi omogućilo da izađu iz kruga nasilja i zapostavljanja, i pružila bi im se adekvatna podrška, kako bi sutra postali odgovorni članovi zajednice i društva, koji svojim radom i ponašanjem doprinose napretku Grada Bijeljina.

Prikupljanje potpisa i podjela promotivnog materijala će biti organizovana u periodu od 28.09.2020.g. do
09.10.2020. godine svakog dana u periodu od 12.00 do 16.00 
časova na Trgu Kralja Petra I Karađorđevića.

O projektu

Ovo inicijativa se provodi u okviru projekata „Društvena uključenost i integracija romske djece“ koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Cilj ovog projekta je da se unaprijedi društvena uključenost i kvalitet  života djece Roma i druge djece u riziku na način da će im se obezbjediti puni pristup dječijim pravima i zagarantovati zaštita najboljeg interesa djeteta.

Pružite svoju podršku ovoj inicijativi i pomozite nam u našoj borbi da najugroženiju djecu u našem gradu zaštitimo i da im omogućimo život dostojan djeteta!


Obavještenje za javnost