Udruženje građana

za promociju

obrazovanja Roma

 

Naša priča počinje davne 2005.godine kada je grupa entuzijasta aktivista i aktivistkinja nevladinih organizacija kojima su se priključili roditelji romske nacionalnosti odlučila da osnuje Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“. Suočeni sa brojnim problemima sa kojima su se djeca romske nacionalnosti susretala prilikom uključivanja u obrazovanje i ostanka u obrazovnom sistemu odlučili smo da svoja znanja, vještine i kapacitete uližimo kako bi dječaci i djevojčice romske nacionalnosti u potpunosti uživali svoje prvo na obrazovanje.

4U3A3624-1080x720

U tom trenutku nismo u potpunosti biti svjesni kakva je avantura pred nama.

Godine koje su slijedile bile su pune izazova, ali i učenja i razvoja. Ubrzo smo uočili da za uključivanje i ostanak romske djece u obrazovnom sistemu nije dovoljno to što ćemo im obezbjediti knjige, torbe i školski pribor. Na našu veliki žalost spoznali smo da veli broj te djece naveče idu u krevet gladna, da nemaju pristojan krov nad glavom, da su iako mala već iskusila mnoge nedaće i nasilje. Uvjereni da je za njihovo bolje sutra ključno njihovo obrazovanje krenuli smo da radimo ne samo sa djecom školskog uzrasta nego i sa njihovim roditeljima, a ubrzo i sa cijelim romskom zajednicom kako bi kroz strateški planirane aktivnosti uticali na sve uzroke koji otežavaju pristup obrazovanju.

Djeca kao najveće bogatstvo ovog društva su u fokusu našeg djelovanja kako bi zaštiti njihova prav i omogućili im da u svojim pravima uživaju Otaharin je 2011.godine pokrenuo formiranje sistema zaštite dječijih prava na lokalnom nivou koji funkcioniše kroz različite referalne mehanizme ko što su Mobilni
interventni tim uspostavljen 2011.godine, Protokola o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti i zbrinjavanju djece zatečene u prosjačenju na području Grada Bijeljina potpisan 2012.godine, Radna grupa za zaštitu bezbjednosti djeteta osnovana 2014.godine i naša inicijativa pokrenuto
2019.godine a u cilju uspostavljanja Prihvatilišta za djecu koja su u riziku da postanu žrtve krivičnih djela.

Danas kada su naši rad i napori skoro dostigli punoljetstvo možemo da se pohvalimo da smo izgradili izuzetan odnos povjerenja sa romskom zajednicom, da smo jedna od rijetkih, a možda i jedinaorganizacija koja provodi integrativni pristup unaprjeđenju društvene uključenosti Roma i Romkinja svih životnih dobi, te da naš tim kontinuirano raste i u sebi sadrži enormno bogatstvo različitosti.

O našem radu i rezultatima govore i tri nagrade za integraciju Roma koje Evropske Komisije dodjeljuje organizacijama civilnog društva koje su postigle najbolje rezultate u podršci društvenoj inkluziji Roma i Romkinja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Nisu nam manje drage ni zatna značka Opštine Bijelina i nagrada Grada Bijeljina koje nam jasno pokazuju da je naš rad i rezultati prepoznat i priznat i u našoj lokalnoj zajednici.

Kako smo se rasli i razvijali mi kao organizacija tako su rasli i naši kapaciteti za podršku našim korisnicima od Omladinskog romskog kulturnog centra koji je otvoren 2009.godine, koji je prerastao u Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu Otaharin, do Centra u zajednici Otaharin koji na godišnjem nivou pruži preko 6500 različitih socijalnih usluga korisnicima.

2017.godine smo napravili još jedan iskorak osnivajući socijalno / društveno odgovorno preduzeće „Agro-Plan“ d.o.o. sa ciljem da sistematski radimo na podizanju kapaciteta, ekonomskom osnaživanju i konkurentnosti na tržištu rada prije svega žena Romkinja. Danas je naše socijalno preduzeće prepoznato
kao jedini certificirani proizvođač organskog povrća i voća u Semberiji, a naš organski ajvar je dobio i nagradu Privredne komore Republike Srpske za najbolji proizvod.


Pioniri smo i podizanja svijesti o fenomenu anticiganizma kao ključnog uzroka marginalizacije i diskriminacije Roma i Romkinja i ukazujemo svojim primjerom da je odgovornost za stanje Roma i Romkinja i romskih zajednica odgovornost većine koja prenosi i ohrabruje stigmatizaciju, stereotipe i diskriminaciju prema romskoj populaciji.

Od marta 2022.godine, kako bi pratili intenzitet našeg razvoja i široko polje našeg djelovanja zvanično smo promijenili naziv udruženja u Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin. 

Nastavljamo u susret novim pobjedama i uspjesima svaki dan  bogatiji za svako lično iskustvo i napredak
naših korisnika.

Naša misija je

 

Povećanje stepena obrazovne, socijalne i ekonomske integracije
i inkluzije ranjivih i marginalizovanih grupa, kroz profesionalan,
posvećen i inovativan rad, prepoznatljivost i kredibilitet.

Ciljevi

 

Upoznajtenaš tim

 
dragan

Dragan Joković

Izvršni direktor Udruženja
WhatsApp slika 2023-03-29 u 15.26.58

Nina Sekulić

Administrativno-finansijska radnica
WhatsApp slika 2023-03-29 u 15.28.03

Latinka Šović

Finansijsko-administativna asistentkinja
WhatsApp slika 2023-03-29 u 15.23.42

Ana Pantić

Finansijsko-administrativna asistentkinja
snjezana

Snežana Antunović

Programska radnica

Ana Pantić

Finansijsko administrativnia asistentkinja
radmila

Radmila Jevtić

Psiholog u Dnevnom centru
jovana

Jovana Milanović

Socijalna radnica
ivana

Ivana Krunić

Programska radnica
WhatsApp slika 2023-03-29 u 14.48.16

Sanita Smajić

Programska radnica
mladen

Mladen Đurić

Programski radnik
WhatsApp slika 2023-03-29 u 14.34.59

Samila Salihović

Programska radnica
WhatsApp slika 2023-03-29 u 14.38.54

Farzila Džanić

Programska radnica
WhatsApp slika 2023-03-29 u 14.34.18

Almir Hidanović

Programski radnik
WhatsApp slika 2023-03-30 u 08.47.48

Fatima Džanić

Programska radnica