Međunarodni dan ljudskih prava

Osnaženi mladi, stvaraju bolju zajednicu

U okvir projekta “Osnaženi mladi, stvaraju bolju zajednicu”

Zajednička ili regionalna inicijativa sprovedena u tri države, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, kojom je oblježen i posljednji dan u 16 dana aktivizma, odnosno Međunarodni dan ljudskih prava, gdje smo akcenat stavili na prava žena, prava djece i mladih i prava manjina. U okviru ove aktivnosti, imali smo prostor u Centru za kulturu „Semberija“ gdje su naši sugrađani imali priliku da nas posjete. Otprilike sedamdesetak žena, muškaraca, mladića i djevojaka posjetili su naš događaj, a oni koji su ostali duže za zakuskom i daljom konverzacijom, ostavili su svoje potpise.

U okviru događaja pozvali smo predstavnike partnerskih organizavije, predstavnike škola kao i predstavnike institucija kao što su Centar za kulturu Semberija i Biblioteka „Filip Viđšnjić“ Bijeljinam.  Ono što je dobro, jeste što je način prenošenja informacija bio dinamičan i uključivao je i same učesnike/ce gdje su kvalitetne inormacije stigle do svakog učesnika u „sajamskom“ stilu, odnosno metodom „World caffe“ gdje smo postavili štandove sa tri različite teme, Prava žena, prava djece i mladih i prava manjina i u grupama razgovarali o njima.

Edukatori/ce na ove teme su podjeljene na sljedeći način:

Kako je tema Prava žena delikatan i ustaljen problem koji otprilike zahtjeva i najduže prezentovanje istorijata i trenutnih činjenica, angažovali smo koleginicu Bojanu Jovanović, ekspertkinju u oblasit ljudskih prava, dok smo teme o pravima djece i mladih, kao i nacionalnih manjina, prepustili mladim edukatoria/cama iz naše grupe edukara/ki.