Konferencija na temu “Unapređenje podrške organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou”

Organizacije civilnog društva kroz dugogodišnju posvećenost radu sa marginalizovanim skupinama društva mogu na lakši i brži način pronaći rješenja u cilju unapređenja njihovog položaja uz zajednički rad i kontinuiranu podršku sa lokalnog nivoa.

 
Shodno tome, u cilju identifikacije problema sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva te utvrđivanju daljih koraka ka dobijanju efikasnije podrške njihovom radu sa lokalnog nivoa, dana 27.decembra 2022.godine Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja “Otaharin” i Udruženje žena “Romkinja” održali su konferenciju na temu “Unapređenje podrške organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou”.

 
Konferencija je održana u sklopu projekta “New solutions to old problems/ Nova rješenja za stare probleme” koji implementira Udruženje žena “Romkinja” uz finansijsku podršku EEA and Norway Grants kao i u okviru projekta “Sistemsko unapređenje socijalnih usluga Grada Bijeljina” koji implementira Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja “Otaharin” uz podršku IRIS mreže, LIR CD i ABS-South East Europe.

 
Doprinos konferenciji dali su predstavnici Centra za podršku Roma “Romalen iz Kaknja, Udruženja “Zemlja djece u BiH” iz Tuzle, organizacije “Nova generacija” iz Banja Luke, članovi organizacije “Save the children” i ASB South East Europe te predstavnici Gradske uprave Grada Bijeljina i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

 
Na konferenciji predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta “Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju” koji Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja “Otaharin” implementira u saradnji sa organizacijom CARITAS kao jedan od vidova značajne podrške međunarodnih organizacija. Pored toga, predstavljen je i tok podrške Gradske uprave Grada Bijeljina kao i organizacije Save the children tokom postojanja i djelovanja Otaharina.
 
 
U cilju poboljšanja podrške organizacijama civilnog društva dalji koraci će obuhvatiti aktivnosti  ka jačanju i boljem pozicioniranju organizacija civilnog društva te zagovaračke aktivnosti kako bi se osigurao veći interes i finansijska podrška sa državnog i lokalnog nivoa za inkluziju osoba iz marginalizovanih skupina.