Javni poziv za edukatora/icu

U okviru projekta „Aktivni mladi – aktivna zajednica“, koji realizuje Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Udruženje objavljuje poziv za edukatora/icu, za edukaciju o temi:

Virus COVID-19 – koji su simptomi i  preporučene mjere zaštite; kakav je uticaj vanredna situacije imala na redovno funkcionisanje, prvenstveno na djecu i mlade

Edukator/ica mora ispunjavati sljedeće uslove:

  1. Dobro poznavanje predložene teme;
  2. Iskustvo u javnom nastupu i držanju predavanja;
  3. Iskustvo u radu sa velikom/većom grupom mladih;
  4. Preporučuje se i iskustvo u radu sa predstavnicima/cama marginalizovanih grupa.

Zadaci i opis poslova:

  1. Priprema prezentacije za predavanje;
  2. Održavanje 3-6 predavanja u područnim školama u Bijeljini (planirano je da se predavanja održe na otvorenom, u školskom dvorištu);
  3. Redovna komunikacija sa koordinatorom projekta;
  4. Vođenje evidencije prisutnih;
  5. Dostavljanje izvještaja koordinatoru projekta, nakon obavljene aktivnosti.

Plan je da se sa realizacijom radionica počne od 15.6. i da se održavaju 1-2 radionice sedmično.

Krajnji rok da se održe sve radionice i da se pošalje izvještaj koordinatoru projekta će biti 24.7.2020.

Zainteresovani mogu poslati svoje radne biografije i motivaciono pismo na e-mail info.otaharin@teol.net, a za sve informacije o samom pozivu i edukaciji možete saznati na broj +387 55 250 543 ili +387 55 424 342 (Dnevni cenatar, sjedište koordinatorice projekta).

Takođe, od zainteresovanih kandidata se očekuje da pošalju prijedlog i plan realizacije radionica, kao i očekivani bruto iznos po radionici.

Rok za prijavu do 12.6.2020. do 16:00.


Javni poziv za edukatora – UNDP