JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA PODRŠKE MARGINALIZOVANIM GRUPAMA ROMSKE POPULACIJE SA TERITORIJE OPŠTINE BIJELJINA

O PROJEKTU

U saradnji s 10 lokalnih partnerskih organizacija, CARE implementira projekat koji finansira Vlada Njemačke o suzbijanju i smanjenju negativnih posljedica pandemije uzrokovane COVID-19 na marginalizovane zajednice na Zapadnom Balkanu. Projekat će pomoći da se ublaže rizici među marginalizovanim zajednicama, te kako bi se pozabavilo posljedicama izazvanih pandemijom uzrokovanom COVID-19 putem isporuke higijenskih paketa,  te pružanja pomoći u preživljavanju i ekonomskoj pomoći najugroženijim grupama i pojedincima. Pored toga, u okviru projekta biće provedena informativna kampanja s ciljem podizanja svijesti o rizicima i prevenciji od virusa COVID-19 i obezbjediće informacije o pomoći i resursima koji postoje. Projekat se provodi u saradnji s deset partnerskih organizacija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija.

SMJERNICE I USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela 10 paketa bespovratne pomoći u robi i materijalu za pokretanje, razvoj i unapređenje prihodovne aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, i drugoj djelatnosti, u maksimalnom iznosu do 500 eura (petsto eura) po porodičnom domaćinstvu.

Prihvatljivi troškovi

Sredstva iz ovog javnog poziva se mogu iskoristiti samo za finansiranje sljedećih troškova:

  1. Podrška u poljoprivredi preradarstvo (podizanje i opremanje mini farmi pilića,nabavka koka nosilja) nabavka repro materijala u poljoprivredi (sadni materijal,folije za plastenike, hranilice, sistemi za navodnjavanje, hrane za stoku/preradi i slično)
  2. Paket podrške u samozapošljavanju – nabavka osnovnih sredstava i opreme za rad (nabavka malih strojeva, opreme, alata i sirovina za zanatske i ekonomske aktivnosti)

Ko može aplicirati? 

Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju nezaposleni pripadnici/ce romske populacije sa teritorije Opštine Bijeljina, koji/e posjeduju vlastito zemljište, objekat ili zemljište, obajekat na korištenju, koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, korisnici pomoći Centra za socijalnu pomoć, žene koje nemaju druge izvore prihoda, osobe s invaliditetom i svi prijavljeni trebaju biti nastanjeni ili registrovani na području Opštine Bijeljina.

NAČIN APLICIRANJA I LISTA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Korisnici se prijavljuju na javni poziv dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca. Obrazac možete preuzeti u prostorijama Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin”, na adresi Dositeja Obradovića 4/1, Bijeljina ili preuzeti ovdje online verziju ovdje:

Obrazac za prijavu   

PODNOŠENJE PRIJAVE

Kontakt: Dragana Nešković

Telefon: 066/957-724           055/250-543

Adresa: Dositeja Obradovića 4/1, 76300 Bijeljina

E-mail: dragana.otaharin@gmail.com

 ugotaharin@teol.net

Web: www.otaharin.org

Prijave – sa pratećom dokumentacijom predati u zapakovanoj koverti na kojoj treba napisati:

Prijava na Javni poziv za finansiranje za marginalizovane grupe  Opština BijeljinaNa poleđini koverte napisati ime, prezime i mjesto stanovanja aplikanta/ce. Koverte predati u prostorije Udruženja građana “Otaharin” od 23.10.2020. do 28.10.2020.godine svakim radnim danom od 08.00  do 16.00 sati.

Detalji u pozivu:

Javni poziv