Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju IASI – CARITAS

Ekonomska, društvena i politička uključenost posebno ranjivih i isključenih grupa umanjuju
siromaštvo, ublažavaju pritisak migracija i na taj način poboljšavaju životne uslove u lokalnim
zajednicama, odnosno u Bijeljini i u Kaknju. Krajnji cilj projekta je da su najranjivije grupe
bolje ekonomski osnažene i društveno integrisane kako bi lakše ostavrivali svoja prava.
Integralni pristup se sastoji od najvažnijih faktora, socijalna uključenost, bliska saradnja sa
javnim sektorom i pristup izgradnji zajednice kako bi ciljne grupe mogle da se razvijaju na
učinkovitiji način.