Institucionalna podrška i jačanje kapaciteta Otaharina

Kontinuirana podrška ženskog romskog aktivizma kroz podršku ženskoh romskoj zajednici Udruženja žena „Romkinja“ ,

Razvoj kapaciteta UG „Otaharin“ kroz unapređenje kapaciteta, promociju rada i rezultata udruženja, umrežavanje i izgradnju partnerstava sa privatnim sektorom i institucijama sistema.

Programske aktivnosti koje su definisane pored bazične podrške su promocija i osnaživanje ženskog romskoh aktivizma, podrška Udrženju žena “Romkinja”, ISO standardizacija, fundrising i podrška razvoju plasteničke proizvodnje. Ovaj projekat, odnoso podrška našem udruženju jedna je od najvažnijih i krucijalnih za naš rad, a samim tim i za pružanje usluga našim korisnicima.