Inicijativa mladića II – Promocija zdravih stilova života među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe – CARE & IPD

Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u
Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa. Projekat okrenut radu u srednjim i
osnovnim školama, odnosno sa mladićima i djevojkama u prelazu između osnovne i srednje
škole s ciljem da se motivišu da prepoznaju negativne segmente svog odrastanja. Odnosno,
da ih podučimo kako da se nose sa promjena, sa odrastanjem, kako da prepoznaju nasilje,
kako da reaguju i kako da naprave inicijativu za pozitivne promjene.