Roma-awards-2023-LinkedIn-post

Otvoren poziv za prijavu – Nagrada EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj, 2023

Poziv za podnošenje prijava za petu po redu Nagradu EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj je otvoren do 21. marta 2023. Ovogodišnje izdanje nagrade posvećeno je uključivanju Roma u digitalnoj agendi i zelenoj ekonomiji , koji predstavljaju nove mogućnosti za unapređenje položaja Roma i Romkinja u regionu u budućnosti.

Nagrada EU za integraciju Roma 2023. promovisaće privatne ili javne inicijative različitih relevantnih romskih i neromskih aktera – javnih institucija, privatnih kompanija i preduzeća, poslodavaca, nastavnika i organizacija civilnog društva – kako bi se poboljšala uloga Roma u implementaciji i ostvarivanju koristi od zelene ekonomije i digitalne agende.

Integracija Roma i dalje je ključni prioritet u procesu proširenja EU i Evropska komisija je posvećena podršci i priznavanju rada romskih i neromskih javnih institucija, privatnih kompanija, preduzeća (uključujući, ali ne ograničavajući se na, poslodavce i pojedince kao što su nastavnici ili zdravstveni akteri) i organizacije civilnog društva koje su pomogle i postigle značajan napredak, konkretne održive rezultate i pozitivne promjene.

Nagrada za 2023. takođe potvrđuje opredijeljenost EU da podrži i prizna rad na integraciji Roma. Rodna ravnopravnost i osnaživanje Romkinja u oblasti zapošljavanja je važna dimenzija.

Nagrada za integraciju Roma u EU ima za cilj jačanje političke posvećenosti i podrške inkluziji Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Ovogodišnja nagrada koja stavlja fokus na zelenu ekonomiju i digitalnu agendu je peta po redu. Prvo izdanje nagrade prepoznalo je važnu ulogu koju imaju organizacije civilnog društva koje rade na integraciji Roma. Drugo izdanje je promovisalo inkluziju, integraciju i osnaživanje romske omladine. Treće izdanje bilo je posvećeno „Nepoznatim herojima“, Romkinjama koje su svojim radom i zalaganjem unapredile društvenu integraciju Roma ili donele pozitivne promene u svoje zajednice.

Četvrto izdanje bilo je posvećeno izuzetnim ljudima koji promovišu ravnopravnost kroz zapošljavanje.


Nagradu finansira Evropska unija, a sprovodi Roma Active Albania.

 

Prijave se podnose do 21. marta 2023. godine.

 

Više informacija o načinima i uslovima podnošenja prijava:

Information and Rules of the EU Award For Roma Integration_2023_SRB.pdf (europa.eu)

human-trafficking

POZIV ZA EKSPERTA ZA IZRADU PRIRUČNIKA IZ OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA

Udruženje „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“ realizuje projekat “NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava/žrtava trgovine ljudima i raspisuje:

Opis posla – Terms of Reference

U cilju unapređenja odgovora profesionalaca u slučajevima da postoje sumnje da je ili da će biti izvršena trgovina ljudima ili trgovina djecom, te zbog unapređenja prenošenja institucionalnog pamćenja u relevantnim institucijama, potrebno je izraditi Priručnik o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima za profesionalce. Priručnik će, najviše, služiti profesionalcima uključenim u sistem zaštite, sa akcentom na profesionalce koji su u okviru ovog projekta prošli kroz četiri modula edukativno-informativnih radionica na temu trgovine ljudima. Potrebno je da priručnik sadrži i hodograme u kojima su predstavljeni postojeći referalni mehnizmi u četiri lokalne zajednice u kojima se projekat sprovodi – Bijeljina, Doboj, Zvornik i Brčko distrikt i da počiva na zaključcima usvojenim na pomenutim dvodnevnim edukativno-informativnim radionicama za profesionalce.

Očekivani  ishodi

Sačiniti Priručnik o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima za profesionalce na osnovu zaključaka koji su usvojeni u toku informativno-edukativnih radionica sa profesionalcima i na osnovu postojećih referalnih mehanizama za zaštitu žrtava/potencijalnih žrtava trgovine ljudima u BiH, sa akcentom na četiri lokalne zajednice – Bijeljina, Doboj, Zvornik i Brčko distrikt;

Podnošenje prijedloga-ponude

Svi zainteresovani aplikanti za dostavljanje ponuda, moraju najkasnije do 20. februara 2023. Dostaviti sljedeću dokumentaciju na e-mail info.otaharin@teol.net:

  • Kopija diplome
  • Biografiju (CV), koja će predstaviti i listu referenci i pregled radnog iskustva
  • Finansijska ponuda

TOR poziv za eksperta za izradu priručnika o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima (1)

20221227_123253 (1)

Konferencija na temu “Unapređenje podrške organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou”

Organizacije civilnog društva kroz dugogodišnju posvećenost radu sa marginalizovanim skupinama društva mogu na lakši i brži način pronaći rješenja u cilju unapređenja njihovog položaja uz zajednički rad i kontinuiranu podršku sa lokalnog nivoa.

 
Shodno tome, u cilju identifikacije problema sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva te utvrđivanju daljih koraka ka dobijanju efikasnije podrške njihovom radu sa lokalnog nivoa, dana 27.decembra 2022.godine Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja “Otaharin” i Udruženje žena “Romkinja” održali su konferenciju na temu “Unapređenje podrške organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou”.

 
Konferencija je održana u sklopu projekta “New solutions to old problems/ Nova rješenja za stare probleme” koji implementira Udruženje žena “Romkinja” uz finansijsku podršku EEA and Norway Grants kao i u okviru projekta “Sistemsko unapređenje socijalnih usluga Grada Bijeljina” koji implementira Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja “Otaharin” uz podršku IRIS mreže, LIR CD i ABS-South East Europe.

 
Doprinos konferenciji dali su predstavnici Centra za podršku Roma “Romalen iz Kaknja, Udruženja “Zemlja djece u BiH” iz Tuzle, organizacije “Nova generacija” iz Banja Luke, članovi organizacije “Save the children” i ASB South East Europe te predstavnici Gradske uprave Grada Bijeljina i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

 
Na konferenciji predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta “Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju” koji Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja “Otaharin” implementira u saradnji sa organizacijom CARITAS kao jedan od vidova značajne podrške međunarodnih organizacija. Pored toga, predstavljen je i tok podrške Gradske uprave Grada Bijeljina kao i organizacije Save the children tokom postojanja i djelovanja Otaharina.
 
 
U cilju poboljšanja podrške organizacijama civilnog društva dalji koraci će obuhvatiti aktivnosti  ka jačanju i boljem pozicioniranju organizacija civilnog društva te zagovaračke aktivnosti kako bi se osigurao veći interes i finansijska podrška sa državnog i lokalnog nivoa za inkluziju osoba iz marginalizovanih skupina.
 
IMG-9815e4d3eeb74f29ebaba1b4708cd8e2-V

Podjela paketića i novogodišnja predstava u našem Dnevnom centru

Novogodišnja predstava

Tradicionalno svake godine pred Novu godinu trudimo se naše mališane obradovati paketićima. Tako smo dana 28.12.2022. godine sa početkom u 12.00h otvorili događaj novogodišnjom priredbom koju su pripremila djeca Dnevnog centra za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu, Udruženja “Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin”.

Neizostavna podrška

Prije izvođenja same predstave prisutnima su se obratili, izvršni direktor Otaharin-a gdin Dragan Joković koji je naglasio da Dnevni centar predstavlja siguran prostor za djecu, te da smo svake godine kroz donacije obezbeđivali paketiće za naše korisnike usluga a da to za njih predstavlja veliku radost i sreću. Tom prilikom gdin Joković je se zahvalio i dolasku i posjeti Gradonačelnika Grada Bijeljina Gdin-a  Ljubiše Petrovića, koji je iskoristio priliku i srdačno pozdravio mališane i poželio srećne predstojeće praznike. Zamjenica Ombudsmana za djecu RS, Kancelarija Bijeljina, gđa Jovanka Vuković je takođe se obratila djeci i prisutnima, pitala ih o njihovim željama te poželjela da naredne godine budu dobri učenci, redovni u školi, zdravi i srećni.  
Nakon toga, naša djeca su izrecitovala nekoliko recitacija i pripremili su mini predstavu za prisutne, koji su sa oduševljenjem ih slušali i gledali njihova izlaganja.
Poslije predstave, usljedio je i najljepši dio prigrama a to je podjela paketića i slikanje sa Deda Mrazom i predstavnika Grada Bijeljina, Ombudsmana za djecu RS i timom Otaharin-a.
Zahvaljujemo se svima koji su donirali paketiće za djecu, a ove godine to je Crveni Krst Grada Bijeljina i TC Fortuna. Uspjeli smo podjeliti više od 100 paketića korisnicima usluga Dnevnog centra, i u planu smo podjeliti još tokom trajanja novogodišnjih praznika.
Hvala svima koji su podržali, prije svega svojim dolaskom i posjetom Dnevnog centra, našu djecu na ovaj važan događaj. Hvala i svim medijima koji su ispratili Program i nadamo se nastavku i jačanju saradnje u narednoj godini.
Srećni praznici!!!
319870237_851578329483677_2592241260779104790_n

Posjeta Visokog predstavnika Nj.E. Krisijana Šmita (Christian Schmidt) našem Dnevnom centru

Posjeta Visokog predstavnika

Danas, 20.12. u prostorijama Dnevnog centra za dejcu koja žive i/ili radne na ulici i koja su u riziku da to postanu, organizovali smo doček za Visokog predstavnika Nj.E. Kristijana Šmita. 

U okviru programa OHR, imali smo priliku da ugostimo Visokog predstavnika i pokažemo i predstavimo naš rad. 

U toku sastanka je, direktor udruženja g. Dragan Joković, istakao goruće probleme sa kojima se susrećemo u našem radu, ali se osvrnuo i na generalnu situaciju sa kojom se susreće romska populacija, počevši od obrazovanja, zapošljavanja, anticiganizma, stigmatizacije i aktivne i  pasivne diskrimanacije na svim nivoima. 

Nj.E. g. Šmit, otvoreno je pokazao interesovanje za pitanja, kako našeg rada, tako i čitave situacije u kojoj se nalaze Romi, kao najveća nacionalna manjina u našoj državi, te smo razmijenili potencijalne korake koje u buduće možemo preuzeti u okviru našeg rada.

Predstavnici OHR-a na sastanku su razmijenili svoje kontakte i ponudili konkretnu saradnju u polju u kojem je moguće da se pomogne Romima na svim nivoima.

Facilitator

JAVNI KONKURS – Angažman facilitatora za razvoj zajednice

Udruženje “Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin”iz Bijeljine, raspisuje javni konkurs za angažovanje facilitatora za razvoj zajednice u okviru projekta “Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju” (IASI) koji se implementira u saradnji sa organizacijom CARITAS Švicarske.

 

Informacije o projektu:

 

Projekat “Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju” (IASI) implementira se u saradnji sa organizacijom CARITAS Švicarske na dvije lokacije, u Opštini Kakanj i Gradu Bijeljini. Krajnji cilj projekta je ekonomska, društvena i politička uključenost posebno ranjivih i isključenih grupa koja umanjuje siromaštvo, ublažava pritisak migracija in a taj način poboljšavaju životne uslove. Integralni pristup se sastoji od svih važnih faktora za efikasnu uključenost najranjivih grupa:

 

        Socijalna uključenost na svim nivoima obrazovanja i sticanja zanimanja

        Bliska saradnja sa predstavnicima javnog sektora (lokalna vlast) kao i uključenost privatnog sektora koja će omogućiti i promovisati održivo i sigurno kreiranje novih radnih mjesta.

        Pristup izgradnji zajednice omogućava da ciljne grupe (Rom ii druge ranjive grupe) djeluju zajedno, iskazuju svoje potrebe i interes prema vlastima i kreatorima zakonskih okvira te kao rezultat ostvaraju svoja osnovna ustavna prava.

 

Opis poslova:

 

 

Osnovni cilj angažmana facilitatora jeste pomoć članovima zajednice ka stvaranju organizovane zajednice koja je sposobna da identifikuje opšte probleme zajednice te samostalno rješavanje identifikovanih problema.

 

Detalji u pozivu ispod: 

  •  
OGLAS

OGLAS ZA POSAO – Administrativno-finansijski radnik

Udruzenje „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“

Administrativno-finansijski radnik

Odgovornosti:

-Priprema dokumentacije za knjizenje i dostava iste knjigovodji i sefu finansijske sluzbe,

-Vodenje maticne evidencije radnika. Administracija oko prijavljivanja radnika kao i kod promene u statusu zaposlenih (prijava – odjava), priprema izvestaja sluzbi poreske uprave

-Obaveze prema bankama i vodjenje blagajne

-Placanje mjesecnih obaveza – porezi, komunalne takse, placanje usluga (PTT, komunalija), placanje dobavljacima i evidencija primljenih racuna,

-Nabavka kancelarijskog materijala,

-Vodjenje i evidencija arhive i pracenje internih protokola Udruzenja

-Evidencija i provera dokumentacije potrebne za isplatu ugovora o djelu kao i obracun i isplata istih

-Osmisljavanje poboljsanja u podruciju svojih poslova – predlozi

-Vođenje administrativno i finansijskih poslova u toku implementacije projekata (praćenje budžeta, komunikacija sa projektnim timom, komunikacija sa donatorima, vođenje računa o prilivima i odlivima sredstava po projektima, izrada finansijskih izvještaja za donatora…)

-Druge zadatke zadate od strane nadređenih, a u skladu sa kvalifikacijom i sposobnostima zaposlenog

 

Potrebne kvalifikacije:

-Visoka stručna sprema

-Dobro poznavanje engleskog jezika (govor i pisanje)

-Obavezno poznavanje rada na računar (MS office)

-Poželjno radno iskustvo u nevladinom sektoru, administracijli i racunovodstvu

organizovanost, timski rad, preciznost i odgovornost.

Rok za prijavu:

Poziv ostaje otvoren 10 dana od objave

Rok za prijavu je 05.12.2022.godine do 12h.

 

Potrebna dokumentacija:

Kratku biografiju i motivaciono pismo dostaviti na e-mail: info.otaharin@teol.net ili lično na adresu Dositeja Obradovića 4/1, Bijeljina.

Priloziti diplome, sertifikate i druge dokumente.

 

Dodatne informacije na lilnku:

 

“Systematic improvement of the social services in Bijeljina” (IRIS MREŽA)

Cilje projekta je da, socijalno ranjive grupe, imaju bolji pristup socijalnim uslugama, gdje su
one dostupne prvenstveno na lokalnom nivou, što je dirktno vezano i za stvaranja, promociju
i implementaciju Akcionog plana za jačanje socijalnih usluga u našoj lokalnoj zajednici.
Takođe, projekat se bavi i kampanjama zagovaranja za finansijsku, odnosno budžetsku
potporu lokalnih vlasti kad Dnevnom centru za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u
riziku da to postanu.

“ENVISION II – Kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu inkluziju djece – faza II/podrška Dnevnim centrima” (Save the children)

U samom nazivu projekta imamo i jasno definisan cilj, a to je kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu inkluziju djece. Korisnici projekta su i djeca, ali i odrasli koji su takođe uključeni kroz ovaj projekat, odnosno kroz model pružanja kompletnih usluga Dnevnog centra i kroz rad na terenu, od psihosocijalne podrške i roditeljima i djeci, upisa u školu, vođenje evidencije uspjeha u školi, rad na politikama zaštite djece i roditelja pa sve do podrške u svakodnevnim stvarima, pranje veša, besplatan obrok, tuširanje i slično. U okviru projekta, uključen je i ECCD program, odnosno program za pripremu mališana predškolskog uzrasta za osnovnu školu. Ono što je jako važno istaći, jeste online baza korisnika, odnosno sistema za upravljanje predmetima, što nam daje mogućnost da u svakom momentu „pratimo“ svako dijete i svakog roditelja, njihovu situaciju i sve vrste promjena, kako u socijalnom tako i u obrazovnom sistemu.