OGLAS

OGLAS ZA POSAO – Administrativno-finansijski radnik

Udruzenje „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“

Administrativno-finansijski radnik

Odgovornosti:

-Priprema dokumentacije za knjizenje i dostava iste knjigovodji i sefu finansijske sluzbe,

-Vodenje maticne evidencije radnika. Administracija oko prijavljivanja radnika kao i kod promene u statusu zaposlenih (prijava – odjava), priprema izvestaja sluzbi poreske uprave

-Obaveze prema bankama i vodjenje blagajne

-Placanje mjesecnih obaveza – porezi, komunalne takse, placanje usluga (PTT, komunalija), placanje dobavljacima i evidencija primljenih racuna,

-Nabavka kancelarijskog materijala,

-Vodjenje i evidencija arhive i pracenje internih protokola Udruzenja

-Evidencija i provera dokumentacije potrebne za isplatu ugovora o djelu kao i obracun i isplata istih

-Osmisljavanje poboljsanja u podruciju svojih poslova – predlozi

-Vođenje administrativno i finansijskih poslova u toku implementacije projekata (praćenje budžeta, komunikacija sa projektnim timom, komunikacija sa donatorima, vođenje računa o prilivima i odlivima sredstava po projektima, izrada finansijskih izvještaja za donatora…)

-Druge zadatke zadate od strane nadređenih, a u skladu sa kvalifikacijom i sposobnostima zaposlenog

 

Potrebne kvalifikacije:

-Visoka stručna sprema

-Dobro poznavanje engleskog jezika (govor i pisanje)

-Obavezno poznavanje rada na računar (MS office)

-Poželjno radno iskustvo u nevladinom sektoru, administracijli i racunovodstvu

organizovanost, timski rad, preciznost i odgovornost.

Rok za prijavu:

Poziv ostaje otvoren 10 dana od objave

Rok za prijavu je 05.12.2022.godine do 12h.

 

Potrebna dokumentacija:

Kratku biografiju i motivaciono pismo dostaviti na e-mail: info.otaharin@teol.net ili lično na adresu Dositeja Obradovića 4/1, Bijeljina.

Priloziti diplome, sertifikate i druge dokumente.

 

Dodatne informacije na lilnku:

 

“Systematic improvement of the social services in Bijeljina” (IRIS MREŽA)

Cilje projekta je da, socijalno ranjive grupe, imaju bolji pristup socijalnim uslugama, gdje su
one dostupne prvenstveno na lokalnom nivou, što je dirktno vezano i za stvaranja, promociju
i implementaciju Akcionog plana za jačanje socijalnih usluga u našoj lokalnoj zajednici.
Takođe, projekat se bavi i kampanjama zagovaranja za finansijsku, odnosno budžetsku
potporu lokalnih vlasti kad Dnevnom centru za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u
riziku da to postanu.

“ENVISION II – Kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalnu inkluziju djece – faza II/podrška Dnevnim centrima” (Save the children)

U samom nazivu projekta imamo i jasno definisan cilj, a to je kreiranje podržavajućeg
okruženja za socijalnu inkluziju djece. Korisnici projekta su i djeca, ali i odrasli koji su takođe
uključeni kroz ovaj projekat, odnosno kroz model pružanja kompletnih usluga Dnevnog centra
i kroz rad na terenu, od psihosocijalne podrške i roditeljima i djeci, upisa u školu, vođenje
evidencije uspjeha u školi, rad na politikama zaštite djece i roditelja pa sve do podrške u
svakodnevnim stvarima, pranje veša, besplatan obrok, tuširanje i slično. U okviru projekta,
uključen je i ECCD program, odnosno program za pripremu mališana predškolskog uzrasta za
osnovnu školu. Ono što je jako važno istaći, jeste online baza korisnika, odnosno sistema za
upravljanje predmetima, što nam daje mogućnost da u svakom momentu „pratimo“ svako
dijete i svakog roditelja, njihovu situaciju i sve vrste promjena, kako u socijalnom tako i u
obrazovnom sistemu.

Romani women, Power of Change in the Western Balkans and Turkey (RAA)

Opšti cilj ovog projetka direktno je okrenut kad jačanju kapaciteta Romkinja kako bi
učestvovale u lakalnim i nacionalnim politikama i procesima donošenja odluka krot
kontruktivne dijalogesa lokalnim i nacionalnim vlastima, da bi se dostigle promjene prema

romskoj integraciji, nediskirimaniciji i ljudskim pravima. Takođe, projektom se jačaju i
oroganizacije civilnog društva kako bi uticali na ekonomski razvoj Romkinja što je ključ
Strategije za Zapadni Balkan.

Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju IASI – CARITAS

Ekonomska, društvena i politička uključenost posebno ranjivih i isključenih grupa umanjuju
siromaštvo, ublažavaju pritisak migracija i na taj način poboljšavaju životne uslove u lokalnim
zajednicama, odnosno u Bijeljini i u Kaknju. Krajnji cilj projekta je da su najranjivije grupe
bolje ekonomski osnažene i društveno integrisane kako bi lakše ostavrivali svoja prava.
Integralni pristup se sastoji od najvažnijih faktora, socijalna uključenost, bliska saradnja sa
javnim sektorom i pristup izgradnji zajednice kako bi ciljne grupe mogle da se razvijaju na
učinkovitiji način.

Nijedno dijete bez zaštite – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima – USAID Inspire

Referalni mehanizmi za zaštitu djece žrtava trgovine ljudima i potencijalnih žrtava trgovine
ljudima u BIH su efikasni, funkcionalni i u mogućnosti da djeci žtrvama trgovine ljudima pruže
zaštitu u skladu sa njihovim potrebama. Ovo je, takoreći, regionalni projekat koji okuplja 4
lokalne zajednice sa ciljem borbe protiv trgovine ljudima sa referalnim mehanizmima koji će
doprinijeti suzbijanju prosjačenja, ekspoatacije djece i trgovine ljudima (sa akcentom na
djecu).

Inicijativa mladića II – Promocija zdravih stilova života među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe – CARE & IPD

Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u
Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa. Projekat okrenut radu u srednjim i
osnovnim školama, odnosno sa mladićima i djevojkama u prelazu između osnovne i srednje
škole s ciljem da se motivišu da prepoznaju negativne segmente svog odrastanja. Odnosno,
da ih podučimo kako da se nose sa promjena, sa odrastanjem, kako da prepoznaju nasilje,
kako da reaguju i kako da naprave inicijativu za pozitivne promjene.

Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog imodela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini – UN Women & IPD Sarajevo

Cilj projekta jeste da se sprovodi inovativni pristup u prevenciji nasilja. Kroz projekat je
izvršena analiza o ključnim faktorima društvenog života muškaraca i mladića/dječaka, žena i
djevojaka/djevojčica (analiza ulaznih podataka/bodova) za aktivnsoti u školama, mobilizaciju
zajednice i uključivanje vjerskih vođa u borbi protiv stereotipa i stvaranje zajednice sa nultom
tolerancije prema nasilju u tri zajednice: Bijeljini, Travniku i Istočnom Sarajevu. Prevencija
svih oblika nasilja i stvaranje boljih prilika za mlade da žive dostojanstvene i sigurne živote,
predstavljaju važne prioritete u cilizivanom i modernom društvu kojem pripada naša zemlja i
naš grad. Svaka zajednica, muškarci i mladići/dječaci, žene i djevojke/djevojčice, pripadnici tih
zajednica imaju svoj kontekst i specifične potrebe u svakodnevnom životu.

Sveobuhvatna podrška radu Udruženja – Trag Fondacija

Kako bismo realizovali sve aktivnosti koje smo definisali Statutom i Strateškim planom naše
organizacije, neophodna je sveobuhvatna podrška od strateški važnog partnera kao što je
Trag Fondacija, čija nam omogućuje konstantni rast i razvoj i izgradnju kapaciteta našeg
Udruženja, a samim tim utiče na naše detaljno fokusiranje na rješavanje ključnih pitanja
Roma i Romkinja u našem gradu. Prethodnih godina radimo zajedno na inicijativi za osnivanje
Prihvatilišta za djecu u ritiku da postanu žrtve krivičnih djela, na osnovu čega smo osnovali
Radnu grupu koja će se detaljno baviti postizanjem ovog, trenutno i, najvećeg cilja naše
organizacije.