Bosna i Hercegovina kao odgovorno društvo u kojem su svi građani ravnopravni, aposebno obrazovno, socijalno i ekonomski isključene, marginalizovane i ranjive grupe.

Share This