Svjetski dan romskog jezika

Svjetski dan romskog jezika

Svjetski dan romskog jezika - prilika za Rome Svjetski dan romskog jezika, 5. novembar, prvi put je obilježen 2009. godine, sa ciljem očuvanja i njegovanja ovog jezika kao važnog činioca identiteta romskih zajednica, koji je uz romsku kulturu sastavni dio istorije...

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Obilježen evropski dan borbe protiv trgovine ljudima Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se 18.10. svake godine od 2007. sa ciljem da se podigne svijest o problemu trgovine ljudima, ljudskim pravima, kao i potrebi za kvalitetnijim politikama za...

Potpisi podrške za inicijativu za osnivanje Prihvatilišta

Potpisi podrške za inicijativu za osnivanje Prihvatilišta

Osnivanje Prihvatilišta - inicijativa Dana 28.09.2020. godine UG „Otaharin“ je počela zvanična akcija prikupljanja potpisa za osnivanje PRIHVATILIŠTA ZA DJECU BEZ ADEКVATNOG RODITELJSКOG STARANJA I DJECU КOJA SU U RIZIКU DA POSTANU ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA. U Gradu...

Obavještenje za javnost – Otaharin

Obavještenje za javnost – Otaharin

Obavještenje Obavještenje iz UG „Otaharin“: pozivamo sve građane i građanke Grada Bijeljina da pruže svoju podršku inicijativi za osnivanje PRIHVATILIŠTA ZA DJECU BEZ ADEКVATNOG RODITELJSКOG STARANJA I DJECU КOJA SU U RIZIКU DA POSTANU ŽRTVE KRIVIČNIH DJELA u Gradu...

Uz Udruženje „Otaharin“ lakše kroz školske dane

Uz Udruženje „Otaharin“ lakše kroz školske dane

Podjela materijala i udžbenika za školsku 2020/21 14.09.2020. godine, Udruženje građana Otaharin organizovalo je, sada već tradicionalnu, podjelu udžbenika djeci romske nacionalnosti, za školsku 2020/2021. godinu. Ukupno 130 djece podržano je kroz nabavku školskog...

POZIV ZA EKSPERTA/TKINJU ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

POZIV ZA EKSPERTA/TKINJU ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Udruženje građana za promociju obrazovanja „Otaharin“ realizuje projekat “Zagovaranje za jako civilno društvo i jače društvene usluge“ finansiran u sklopu Razvojne saradnje Češke Republike, a koji sprovodi CARE International Balkans u saradnji sa lokalnim partnerskim...

Početak projekta „Vrtić je i moje pravo“

Početak projekta „Vrtić je i moje pravo“

Dana 18.08.2020.godine Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj -LER Grada Bijeljina organizovalo je sastanak projektnog tima za provođenje projekat „Vrtić je i moje pravo“. Ovim projektom u kome je UG „Otaharin“, pored JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ i Udruženja...

Share This