Danas je Međunarodni dan djece ulice

Danas je Međunarodni dan djece ulice

Obilježavanje Međunarodnog dana djece ulice u Dnevnom centru “Otaharin”  U Dnevnom centru za djecu koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu „Otaharin“, simbolično je obilježen Međunarodni dan djece ulice. Sve radionice su prilagođene obilježavanju...

read more
Sport kao sredstvo za socijalizaciju djece

Sport kao sredstvo za socijalizaciju djece

Završni sportski događaj U srijedu, 30.1.2019, održan je Završni sportski događaj za djecu koja su učestvovala u sportskim aktivnostima u okviru projekta „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“. U okviru gore navedenog projekta, sport je...

read more

Arhiva objava

Share This