Institucije sa kojima sarađujemo:

1. Grad Bijeljina,

Naše Udruženje ima veoma dobru saradnju sa Lokalnom zajednicom i njenim institucijama. Prije svega imamo odličnu saradnju sa Gradonačelnikom Mićom Mićićem, koji je dao podršku u našem radu, radu Radne grupe za sigurnost za djecu u Bijeljini i Živinicama, rad našeg Dnevnog centra. Gradonačelnik  zna sve o našem radu kroz različite projekte i sigurni smo da smo prepoznati kao značajna institucija za Rome, za njihovu djecu, mlade Rome, a i nerome i za sve osobe kojima je potrebna bilo kakva pomoć koju možemo dati.

2. Općina Živinice,

Saradnja se ogleda u realizaciji aktivnosti Radne grupe za zaštitu djece u Bijeljini i Živinicama, Mobilnom interventnom timu i akcijama i aktivnostima koje tim sprovodi. Pored toga, REF projekat, koji se realizovao u prethodnoj godini, sa aktivnostima vezanim za obrazovanje djece, uključiovao je i romsku djecu iz Živinica.

3. Javni fond za dečiju zaštitu Republike Srpske,

Fond za dječju zaštitu dijeli svoje usluge i asistiranje u vezi sa pitanjima dječije zaštite kroz svoju predstavnicu Slađanu Trifunović.

4. Centar za socijalni rad Bijeljina,

Centar za socijalni rad kao naš partner pomaže u slučajevima sa prosjačenjem djece i roditelja, teškim slučajevima loše socijalne situacije u porodici. Mi smo u istoj koaliciji u Radnoj grupi za sigurnost djece i u Mobilnom intervencionom timu, ili u MIT posjetama u kojima imamo puno partnera, kao što su škole, CSR, Gradska Uprave.

5. Centar javne bezbjednosti,

Protokol o postupanju sa djecom zatečene u prosjačenju, dokument koji je potpisan između Udruženja, Gradske Uprave, Centra javne bezbjednosti i Centraza socijalni rad, obavezuje sve partnereda reaguju na prosjačenje kao ne jedan od vidova trgovine ljudima, te u tom smisl sarađujemo i sa Centrom javne bezbjednosti koji su, takođe, članovi Radne grupe.

6. Osnovne škole u Bijeljini i Janji,

Svaki projekat koji ima veze sa obrazovanjem se ne može realizovati bez škola i podrške istih. Škole su najčešći partner u našim projektima, jer moramo biti sigurni da su naši korisnici u školi u vremenu kada se ona odvija, u razredu kod oni pripadaju i na godini koju trebaju završiti! Osnovna škola Jovan Dučić ima najveći broj romske djece u Bijeljini, tako  je i prirodno da je naše partnerstvo na najvišem nivou, u smislu razmjene informacija o djeci, što se ažurira u bazu podataka o djeci u školskom sistemu, učestvuju u zajedničkim događajima .. Ostale škole su naši partneri na isti način, Osnovne škole Sveti Sava, Knez Ivo od Semberije i Vuk Karadžić. Pored škola u Bijeljini, postoje i škole u Živinicama sa mnogo romskih učenika.

7. Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina,

Aktivnosti projekta “Vršnjačka edukacij”, pod nazivom “Zaplovimo zajedno”, pored Osnovne škole Jovan Dučić, sprovode se i u Poljoprivrednoj i medicinskoj školi.

8. Bolnica “Sveti Vračevi”,

Pružanje besplatnih savjetodavnih razgovra kroz razne projekte, besplatni pregledi ljekara i stomatologa kroz projekte koje smo ranije realizovali, vjerujemo da će se saradnja u tom smislu ili u nekom drugom, uskoro nastaviti.

9. Crveni krst Bijeljina,

Institucija čije je geslo humanitarni rad, u svakom smislu predstavlja partnera od značaja u radu našeg Udruženja. Obezbjedili su nam hranu za Dnevni centar preko Javne kuhinje, zajedno sa nama učestvuju u velikom broju inicijativa, a kroz naše projekte, učestvuju na našim akcijama i aktivnostima.

10. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske,

Kroz program zapošljavanja Roma, obezbjedio je posao Amiri Alimanović koja je sada asistent u Dnevnom centru.

Saradnja sa lokalnim zajednicama:

Svi su upoznati o radu našeg udruženja. Imamo Dnevni centar u blizini romskih zajednica (Tombak, Divlji Zapad, Čopor) i imamo svaki dan obaveze prema našoj ciljnoj grupi. Oni znaju šta mogu dobiti kroz naše usluge u Dnevnom centru i administrativne kancelarije u centru grada. Ove zajednice nisu jedine koje su u saradnji sa našim Udruženjem (u smislu usluga koje možemo pružiti). Imamo odličnu saradnju sa predsjednicima MZ Vuk Karadžić i Bogdanović plac u kojima imamo dosta naših korisnika.

Donatori i partneri:

Prikupljena stručna i finansijska sredstva:

Shueler Helfen Leben Stiftung, Berlin Germany

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske

Ministarstvo sigurnosti FBiH

Save the Children

Javni fond za dječiju zaštitu RS

CARE International NWB

GIZ GmbH – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Grad Bijeljina

OAK Foundation

Roma Education Found (REF)

UNDP

Bundesbüro Schüler Helfen Leben e.V. Neumünster

Evangelistic community from Grossberen, Berlin Germany

UNDP MDGF program – u saradnji sa Proni Brcko

NVO “XY Asocijacija” Sarajevo

German Society for International Cooperation (GIZ)

CARE International

Njemačkom nevladinom organizacijom “Suedost Europa Kultur e.V”.

Share This