Osnovni ciljevi djelovanja i rada Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin”:

Uključivanje Romske djece u obrazovni sistem u Bosne i Hercegovine;
Podizanje svijesti o važnosti obrazovanja unutar Romske populacije;
Zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina, a posebno Romske populacije;
Zaštita i promocija ljudskih prava;
Organiziranje svih vrsta obrazovnog rada, informativnih aktivnosti i pružanja podrške učesnicima i korisnicima;
Briga o zaštiti okoliša;
Poticanje i razvoj kreativnih sposobnosti;
Rad na poboljšanju zdravlja ljudi;
Doprinos promociji i razvoju nevladinog sektora te stvaranje mreže širom zemlje, kao i na međunarodnoj razini;
Razvoj i promocija kulturnih i sportskih aktivnosti;
Humanitarne aktivnosti (materijal i savjetovanja);
Podrška razvoju cjelokupnog društva;
Podrška Romima i Romkinjama tokom školovanja;
Organiziranje i aktivnosti za romsku djecu uključenuju u sistem školovanja;
Organiziranje obrazovne, kulturne i sportski vannastavnih aktivnosti za romsku djecu;
Organiziranje i vođenje seminara, predavanja, savjetovanja, radionica i drugih oblika obrazovanja za djecu, mlade i odrasle;
Promotivne aktivnosti i kampanje (izrada plakata, brošura, časopisa, itd)
osnaživanje veza i suaradnje sa školama i drugim obrazovnim ustanovama
Slanje prijedloga, zahtjeva, žalbi institucijama i organima zaduženim kako riješiti određena pitanja u cilju pružanja individualne podrške korisncima;
Pružanje materijalne i savjetodavne podrške drugim udružernjima, institucijama i pojedincima.

Share This