Osnovni ciljevi djelovanja i rada Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin”:

 • Uključivanje Romske djece u obrazovni sistem u Bosne i Hercegovine;
 • Podizanje svijesti o važnosti obrazovanja unutar Romske populacije;
 • Zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina, a posebno Romske populacije;
 • Zaštita i promocija ljudskih prava;
 • Organiziranje svih vrsta obrazovnog rada, informativnih aktivnosti i pružanja podrške učesnicima i korisnicima;
 • Briga o zaštiti okoliša;
 • Poticanje i razvoj kreativnih sposobnosti;
 • Rad na poboljšanju zdravlja ljudi;
 • Doprinos promociji i razvoju nevladinog sektora te stvaranje mreže širom zemlje, kao i na međunarodnoj razini;
 • Razvoj i promocija kulturnih i sportskih aktivnosti;
 • Humanitarne aktivnosti (materijal i savjetovanja);
 • Podrška razvoju cjelokupnog društva;
 • Podrška Romima i Romkinjama tokom školovanja;
 • Organiziranje i aktivnosti za romsku djecu uključenuju u sistem školovanja;
 • Organiziranje obrazovne, kulturne i sportski vannastavnih aktivnosti za romsku djecu;
 • Organiziranje i vođenje seminara, predavanja, savjetovanja, radionica i drugih oblika obrazovanja za djecu, mlade i odrasle;
 • Promotivne aktivnosti i kampanje (izrada plakata, brošura, časopisa, itd)
 • Osnaživanje veza i suaradnje sa školama i drugim obrazovnim ustanovama
 • Slanje prijedloga, zahtjeva, žalbi institucijama i organima zaduženim kako riješiti određena pitanja u cilju pružanja individualne podrške korisncima;
 • Pružanje materijalne i savjetodavne podrške drugim udružernjima, institucijama i pojedincima.
Share This