16 dana aktivizma – Udruženje građana Otaharin

16 dana aktivizma – Udruženje građana Otaharin

Obilježeno 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja UG „Otaharin“ tradicionalno obiježava 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, a u toku kampanje za  2020. godinu stavljen je poseban akcenat na prevenciju dječijih brakova kao jednog od...
Dodjela stanova za šest romskih porodica

Dodjela stanova za šest romskih porodica

Projekat stambenog zbrinjavanja Roma i Romkinja u Gradu Bijeljina Projekat stambenog zbrinjavanja Roma i Romkinja u Gradu Bijeljina je kapitalni projekat koji se provodi u partnerstvu Gradske uprave Grada Bijeljina, Minisitarstva za ljudska parav i izbjeglice BiH,...