16 dana aktivizma – Udruženje građana Otaharin

16 dana aktivizma – Udruženje građana Otaharin

Obilježeno 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja UG „Otaharin“ tradicionalno obiježava 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, a u toku kampanje za  2020. godinu stavljen je poseban akcenat na prevenciju dječijih brakova kao jednog od...