Zajedno se razvijamo i rastemo

U četvrtak, 31.3.2022. godine, u 12:00 časova, organizovan je završni događaj u okviru projekta Sport4Change, u sportskoj sali „Budućnost“.

Završni događaj

Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ je organizovalo završni događaj u okviru posljednje faze projekta Sport4Change, sprovođene u saradnji sa CARE Deutschland. Ova faza projekta je trajala u periodu 1.2.2021 – 31.3.2022, i završni događaj je organizovan posljednjeg dana projekta, 31.3.2022, u periodu 12:00-14:00 časova.

U okviru ovog događaja, nakon izjava za medije, djeca su imala priliku da pokažu šta su naučila na treninzima, kroz igrice iz kurikuluma, ali i da odigraju par revijalnih fudbalskih utakmica jedni protiv drugih.

Izjavu za medije su dali koordinatorka projekta, glavni trener, i dvoje djeca koja su bila najredovnija na treninzima. Koordinatorka projekta je rekla nešto više o samom projektu i donatorima, trener o radu sa djecom iz marginalizovanih grupa, dok su djeca govorila o onome što su naučila kroz treninge, kao i o željama za budućnost.

Na kraju događaja, djeca su dobila fudbalske lopte, kao poklone za učešće u programu, a zatim je bio organizovan ručak za sve učesnike.

Na događaju je učestvovalo 21 dijete (8 djevojčica i 13 dječaka) i 8 odraslih osoba, članova projektnog tima.

Projekat Sport4Change

Projekat Sport4Change Udruženje građana „Otaharin“ sprovodi već unazad šest godina u saradnji sa CARE Deutschland, a uz stručnu podršku Sportskog Univerziteta u Kelnu (GSU).

Glavni cilj projekta je društvena inkluzija djece iz marginalizovanih grupa i učenje i unapređivanje socijalnih vještina, što se postiže kroz fudbalske treninge koji se realizuju po posebnom kurikulumu prilagođenom djeci iz marginalizovanih grupa, kroz radionice u Dnevnom centru, obezbjeđivanje školskog pribora i udžbenika i konstantnu psihosocijalnu podršku.

U periodu od šest godina, u projektne aktivnosti je bilo uključeno preko 120 različite djece uzrasta 6-18 godina, dok je u posljednjoj fazi, koja je trajala u periodu februar 2021 – mart 2022, u projekat bilo uključeno 55 djevojčica i dječaka uzrasta 6-18 godina, od kojih su 75% Romi, a 25% neromi.

Želimo da se zahvalimo svima koji su nam pružili podršku tokom realizacije ovog projekta – medijima, predstavnicima institucija, ŽFK „Radnik-Bumerang“ Bijeljina, Antić-turs, našim trenerima, i, naravno, donatorima, uz nadu da ćemo imati priliku da nastavimo sa aktivnostima kroz koje smo zajedno rasli i razvijali se.

Share This