GRUPA ŽENA PROŠLA DVODNEVNU OBUKU ZA RAZVIJANJE BIZNIS PLANOVA

Kriza izazvana pandemijom Covida-19 je marginalizovane grupe stavila u još nezavidniji položaj što nas je podstaklo da  uložimo sve napore da realizujemo projekte koji će ublažiti ekonomske posledice za naše korisnike/ce.

Udruženje građana „Otaharin“, u periodu od 1-2.12.2021. godine u prostoru Dnevnog centra za djecu koja žive i/ili rade na ulici, organizovalo dvodnevni trening za marginalizovane grupe žena Romkinja koje su pogođene krizom COVID-19 sa teritorije Grada Bijeljina.

Cilj dvodnevnog treninga je razvijanje biznis ideje uz pomoć konsultanta, što im otvara vrata za dodjelu bespovratnih sredstava  u vidu robe i materijala, dok će samo njih 10 biti podržano s ciljem razvoja i unapređenja vlastitog biznisa u maksimalnom iznosu do 1.200 € bez PDV-a, po porodičnom domaćinstvu.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta “Ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom Covid-19 u romskoj zajednici u Gradu Bijeljina” koji provodi Udruženje građana “Otaharin” iz Bijeljine, kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržan je od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.

Cilj sveukupnog projekta je doprinijeti ublažavanju humanitarnih i socijalno-ekonomskih posljedica krize COVID-19 u 6 zemalja zapadnog Balkana, a ciljnu grupu čine starije osobe, osobe sa invaliditetom i druge marginalizovane osobe pogođene krizom Covid 19.

Share This