Javni poziv – psihoterapeut i IT stručnjak

Udruženje građana „Otaharin“ u sklopu projekta „Unapređenje kapaciteta za pružanje kvalitetnih socijalnih usluga romskoj zajednici u Bijeljini kroz ciljane intervencije“ ( „Capacities to provide quality social services to the Roma community in Bijeljina increased trough tailormade interventions”) koji se uz podršku IRIS mreže finansiranu od strane Evropske Unije provodi na području Bijeljini u period od 05.03.2021. godine do 05.05.2021. godine raspisuje Javni poziv za angažovanje eksternih saradnika:

  • Psihoterapeut specijalizovan za provođenje supervizije – 1 izvršilac

Specifični zadaci:

Da po angažovanju  pripremi plan supervizije raspored sastanaka supervizije vodi grupne i pojedinačne sastanke u skladu s planom; dostavi izvještaj o napretku izvršnom direktoru; podnese izvještaj o superviziji  i preporuke. Zadaci bi se trebali poduzeti u razdoblju od 05.03. do 05.05.2021.  do 15 radnih dana. Postupak supervizije  provest će se u skladu s pravilima struke. U razdoblju od dva mjeseca, obrazac 05.03.2021. do 05.05.2021. supervizor će se održati do 8 pojedinačnih supervizijskih sesija, 2 supervizijske sesije sa stručnim timom, 2 supervizijske sesije s cijelim timom angažiranim u pružanju socijalnih usluga. Supervizor će pružiti izvještaj i preporuke menadžmentu i članovima osoblja o tome kako nastaviti postupak prevencije izgaranja među osobljem.

Očekivani rezultati:

Najmanje 16 članova osoblja UGO-a uključenih u pružanje socijalnih usluga ima uneređene kapacitete za obavljanje usluga u okviru pandemije COVID-19

  • IT stručnjak za unapređenje znanja i alata neophodnih za vođenje evidencije- 1 izvršilac

Specifični zadaci:

Angažovani stručnjak će biti u obavezi da osmisli alat za vođenje evidencije i praćenje trendova; planirati i provesti obuku za osoblje UGO-a o načinu korišćenja alata (naprednog Excel i drugih korisnih alata); pripremiti i isporučiti edukativni materijal  za osoblje UGO-a u skladu s pravilima struke. Zadaci bi se trebali poduzeti u razdoblju od 05.03. do 05.05.2021. tokom najviše 25 radnih dana, dok je plaćanje uslovljeno isporučenim proizvodima i postignutim rezultatima.  Zbog povećanog broja korisnika i njihovih potreba dostupni alati za praćenje više nisu efikasni. Kako bi se poboljšalo prikupljanje podataka i vođenje evidencije na način koji će omogućiti praćenje potreba i trendova korisnika, angažovaće se  IT stručnjak kako bi se izradio alat  za vođenje evidencije i analizu u skladu s potrebama UGO-a i obučilo osoblje za korišćenje ovog alat. Angažovani stručnjak održat će najmanje 2 edukativne sesije i najmanje 3 mentorske sesije s članovima UGO osoblja. Postupak će trajati od 05.03.2021. do 05.05.2021. IT stručnjak će izraditi i učiniti dostupnim edukativni materijal i uputstva o korišćenju alata za evidenciju koja će omogućiti članovima osoblja da nastave s aktivnostima i prenesu znanje novim kolegama.

Očekivani rezultati:

10 članova osoblja UGO-a ima kompetencije za vođenje evidencije korisnika i njihovih potreba i praćenje trendova – pokazatelj rezultata i korišćenje naprednog Excel i drugih relevantnih alata: 1 alat za vođenje evidencije korisnika, njihove potrebe i trendove dostupan;  10 članova osoblja obučeno je za korišćenje razvijenog alata; održane najmanje 2 sesije učenja i 3 mentorske sesije; dostupan edukativni materijal i uputstva za korišćenje alata za vođenje evidencije.

ROK ZA PRIJAVU:

U obzir će biti uzete samo potpune prijave kandidata koji ispunjavaju navedene uslove. Rok za dostavljanje prijava i neophodne dokumentacije 24.03.2021. g. u 12 časova na email: info.otaharin@teol.net  

Detalji u pozivu:

Share This