Uopšteno o projektu: “Odgovorni prema sebi i drugima”

Projekat „Odgovorni prema sebi i drugima – prevencija virusa COVID-19 je odgovornost svih“ sprovodilo je

Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ uz podršku Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kroz SoRi II program. Trajao je pet mjeseci, u periodu septembar 2020 – januar 2021, a glavni ciljevi projekta su bili:

  1. Direktna podrška romskoj zajednici, kao najugroženijim članovima društva, naročito u vrijeme pandemije virusa COVID-19;
  2. Podizanje svijesti predstavnika malih preduzeća i institucija o važnosti primjene mjera prevencije, kada je riječ o virusu COVID-19;
  3. Podrška socijalnom preduzeću „Agro-plan“ d.o.o, u cilju prevazilaženja izazova prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Aktivnosti i postignuti rezultati

U okviru gore navedenih ciljeva, uspješno su realizovane sve aktivnosti predviđene projektom. Neki od najvažnijih rezultata su sljedeći:

  • Procijenjene su potrebe na terenu i podijeljena humanitarna pomoć u romskoj zajednici – 180 ugroženih porodica je dobilo pakete hrane i higijene, s tim što su porodice sa bebama (28 porodica) dobile i dječije pelene;
  • Konstantno je pružana psihosocijalna podrška korisnicima, na terenu i u savjetovalištu, sa naglaskom na poštovanje preventivnih mjera propisanih u cilju prevencije virusa COVID-19;
  • Ponovo je uvedena podrška učenju u Dnevnom centru UG „Otaharin“, zbog izmjena u raelizaciji nastave; tokom tri mjeseca, ovim radionicama je prisustvovalo 100 različite djece;
  • Realizovana je informativna kampanja „COVID-19 odgovoran prostor“, u okviru koje je kreiran informativni materijal o mjerama prevencije, koji je podijeljen u romskoj zajednici i institucijama i malim preduzećima; pored informativnog materijala, 50 institucija i malih i srednjih preduzeća je dobilo dezinfekciona sredstva za ruke i površine, kao i zaštitne maske;
  • U socijalnom preduzeću „Agro-plan“ d.o.o, postavljena su dva nova plastenika površine 200 m²;
  • Svi zaposleni u socijalnom preduzeću, uz još pet dodatnih žena iz romske zajednice, prošli su trening o temi „Organska proizvodnja rasada povrtlarskih kultura“;
  • U cilju sticanja dodatnih znanja i vještina iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje, agronomi iz „Agro-plan“ d.o.o. obišle su dva organska proizvođača u BiH – gazdinstvo OPZ „AGRO-FOOD“ u Konjević polju i PG „Starčević“ u Malom Prnjavoru.

Projekat je imao veliki značaj za zajednicu i za rad Udruženja. Zahvalni smo donatoru na pruženoj podršci i nadamo se budućoj saradnji.

Share This