Liga pravih muškaraca

Kampanja je provedena u okviru projekta ,,Uključenost zajednica u smanjenju rodnih stereotipa i prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama” koji Udruženje građana „Otaharin“ provodi u partnerstvu sa Asocijacijom XY, a koji je podržan od strane UN Women i #Švedske uz aktivno učešće članova i članica #Lokalne_akcione_grupe.

Cilj Liga pravih muškarca jeste da uključi što veći broj istaknutih pojedinaca iz naše lokalne zajednice koji su spremni i voljni da se aktivno uključe u prevenciju svih oblika nasilja i promociju standarada nulte tolerancije na nasilje.

Prevencija nasilja

Prevencija svih oblika nasilja i stvaranje boljih prilika za mlade da žive dostojanstvene i sigurne živote, predstavljaju važne prioritete u civiliziranom i modernom društvu kojem pripada naša zemlja i naš grad. Dostizanje većeg stepena rodne ravnopravnosti jednako je važno za muškarce i žene jer njen izostanak ima višestruk uticaj na svakodnevni život svih nas u lokalnim zajednicama.

Rodna neravnopravnost posebno i negativno utiče na žene i djevojčice, naše majke, sestre, kćerke, prijateljice umanjujući im prilike da se ostvare u punom potencijalu u svakom životnom segmentu, umanjujući stepen sigurnosti u okruženjima u kojima žive, opravdavajući različite pojave stigme i diskriminacije iz kojih su izuzeti muškarci. Sve to doprinosi nepravednim okolnostima u kojima žene odrastaju i žive.

Veliki broj muškaraca ima stereotipna shvatanja o ulozi žena, veliki broj muškaraca smatra da je nasilje prema ženama opravdano, veliki broj muškaraca smatra da žena treba da trpi nasilje, veliki broj muškaraca je nasilan prema ženama i djevojčicama, veliki broj muškaraca ima veću platu u odnosu na žene koje su na istoj poziciji, zbir tih muškaraca čini stepen rodne nejednakosti u nekom društvu.

U kontrastu sa gore navedenim muškarcima, postoje drugi muškarci, bolji muškarci, pravi muškarci. Njih je manje, ali je njihov značaj izniman. To su muškarci koji ne prihvataju stereotipne stavove, to su muškarci koji ne opravdavaju niti jedan oblik nasilja kojem su pojedine djevojčice i žene izložene, to su muškarci koji svojim zalaganjem doprinose eliminaciji nejednakosti. To su muškarci koji predstavljaju neprocjenjivo intelektualno i razvojno bogatstvo civiliziranog i modernog društva. Takvi muškarci danas su u svijetu prepoznati kao uzori koje mladići trebaju da slijede, no da bi to bilo moguće, takvi muškarci moraju biti vidljivi, istaknuti i predstavljeni. 

Liga pravih muškaraca

Liga pravih muškaraca predstavlja inicijativu naše lokalne zajednice da predstavimo javnostima muškarce koji su primjer drugima, da istaknemo kvalitete koje posjeduju i potaknemo društveni dijalog o tome kako pomoći mladićima da se ostvare u svom punom potencijalu, prakticirajući pravedne i rodno ravnopravne stavove i vrijednosti.

Ono što mi želimo jeste daLiga pravih muškaraca  ne bude jednokratna kampanja, niti još jedna projektna aktivnosti,  nego da postane stvarnu i istinsku  odlučnosti naše lokalne zajednice da otkrijemo među nama i predstavimo svima muškarce koji će biti primjer drugima. To radimo zbog djevojčica i žena, mladića i muškaraca. To radimo zbog naše budućnosti, ali i budućnosti novih generacija.

Ovogodišnji učesnici “Lige pravih muškaraca” su:

DRAGAN JOKOVIĆ – “Svi smo odgovorini za izgradnju boljeg društva u kome je nulta tolerancija na nasilje standard, a svi , posebno najugroženiji članovi društva, zaštićeni od nasilja”

MLADEN ĐURIĆ – „Nasilje je neopravdana osobina ljudi bez karaktera.“

BOJAN PETRIČEVIĆ – “Ako na nasilje reagujemo svi, onda ćemo jasno poslati poruku da u Bijeljini nasilju mjesta nema.“

MILOŠ STEVANOVIĆ – „Rastimo i razvijajmo se kroz proaktivnu primjenu naučno usvojenih metoda za prevenciju nasilja.“

NIKOLA GAVRIĆ – ,,Prava žena su i vaša prava, jer i vi imate sestru, majku, baku, djevojku. Poštujmo njihova prava bez izuzetka…“

PREDRAG JOVIĆ – “Mirna savjest je najskupocjenija stvar ovoga svijeta”.

SLAVIŠA VUJANOVIĆ – „Obrazovanje je najjače oružije protiv nasilja.“

VLADAN STANIŠIĆ – “Mali korak u borbi protiv nasilja, veliki je uspjeh!”

BOJAN SOFRENIĆ

Pobjednik ovogodišnjeg izbora za Muškarca godine je gospodin Dragan Joković, Izvršni direktor Udruženja građana Otaharin, koji je od strane članova Lokalne akcione grupe, dobio najviše glasova. Nama ostaje da ovu kampanju predstavimo kao kontinuirani proces gdje ćemo uključivati što veći broj muškaraca, koji su i koji će svojim doprinosom, radom i zalaganjem, doprinijeti očuvanju prava žena, sprečavanju nasilja i nulte tolerancije.

Kratka biografija ovogodišnjeg pobjednikaDragan Joković rođen je 28. marta 1977. godine u Tuzli. U ranim dvadesetim godinama aktivno se uključio u rad međunarodnih organizacija u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini koje su poduzimale razne aktivnosti na demokratizaciji i poboljšanju kvalitete života građana Bosne i Hercegovine. To je uvelike uticalo na njega kao osobu i njegovu etiku za daljnji rad i zalaganje za načela jednakosti i pravde za sve.
Dragan je 2005. započeo angažman u njemačkoj organizaciji Suedost Europa Kultur e.V. Berlin, koja je kroz mrežu kancelarija  u BiH aktivno radila na poboljšanju pristupa pravima marginaliziranih grupama s posebnim naglaskom na probleme s kojima su se romska djeca suočavala u pristupu obrazovanju. To iskustvo ga je nagnalo na aktivnu borbu za uključivanje  Roma  Romkinja u sve sfere društva. Bio je jedan od osnivača Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin”. Pod njegovim vođstvom ova organizacija je postala jedna od vodećih organizacija civilnog društva u BiH i regiji koja radi na društvenoj inkluziji  Roma i Romkinja svih uzrasta.  Njegov osjećaj za inovativnost i unapređenje angažmana civilnog društva doveo je do uspostavljanja i pilotiranje programa  za integrativno uključivanje Roma i Romkinja. Dragan aktivno radi na suzbijanju anticiganizma, ističući pitanja duboko ukorijenjene diskriminacije i rasizma protiv Roma, te na stvaranju boljih prilika i pristupa pravima za sve članove romske zajednice u BiH.
Share This