Obilježeno 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

UG „Otaharin“ tradicionalno obiježava 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, a u toku kampanje za  2020. godinu stavljen je poseban akcenat na prevenciju dječijih brakova kao jednog od najstrašnijih oblika nasilja.

Kampanja 16 dana aktivizma

U toku kampanje UG „Otaharin“  je po prvi put u okviru projekta „Uključenost zajednica u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama“, koji je podržan od strane UN Women i Vlade Švedske, izradio informativno-edukativne materijale posvećene prevenciji dječijih brakova, a koji su najmenjeni nadležnim institucijama i roditeljima. Takođe održana su i dva događaja i to sastanak Radne grupe za bezbjednost djeteta Grada Bijeljina i panel diskusija ,,Prevencija nasilja primjenom naučno utemeljenih i dokazano efikasnih metoda rada“.

Radna grupa za bezbjednost djeteta

Radna grupa za bezbjednost djeteta Grada Bijeljina je jedan od ključnih mehanizama za prevenciju nasilja nad djecom u Gradu Bijeljina i u radu ove raden grupe učestvuje sve relevante institucije za zaštitu djece. Članovima radne grupe je na sastanku koji je održan 07. decembra 2020.godine prezentovan informativno edukativni materijal o prevenciji dječijih brakova namjenjen za institucije sa posebnim akcentom na indikatore kako prepoznati dijete koje je potencijalan žrtva dječijeg braka i šta treba poduzeti da se dijete zaštiti. Materijal je dostavljen učesnicima sastanka, a u narednom periodu biće dostavljen i svim institucijama koje treba da uzmu aktivnu ulogu u prevenciji dječijih brakova.

Panel diskusija o prevenciji nasilja

Organizovanjem panel diskusije  ,,Prevencija nasilja primjenom naučno utemeljenih i dokazano efikasnih metoda rada“ 10. decembra 2020. godine, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma ,,Otaharin“ obilježilo je Međunarodni dan ljudskih prava. Četvoro panelista je izlagalo na dvije teme panela „Kako unaprijediti partnerstvo roditelja, nastavnika i predstavnika institucija  u cilju sinhronizovanog pristupa prevenciji nasilja“ i „U kojoj mjeri je roditeljima čija djeca pohađaju osnovnu školu dostupna edukacija o prevenciji dječijih brakova“. Ovom prilikom se zahvaljujemo panelistkinjama i panelistima Danici Mojić, Pedagoški zavod Republike Srpske; Slavici Kovrlija, Centar za socijalni rad Bijeljina; Draganu  Jokoviću,  izvršnom direktoru Udruženja građana ,,Otaharin“ i Vladanu Stanišiću, Poljoprivredna i medicinska školakoji su iznjeli svoja bogata iskustva u dugogodišnjem radu sa djecom i na prevenciji nasilja.

Zaključci diskusije

Zaključci ove panel diskusije je da se prevencijom nasilja kroz upotrebu naučno priznatih metoda treba baviti od najranijeg doba djeteta, da roditelji moraju uzeti aktivniju ulogu u aktivnostima prevencije nasilja, te da škola treba da bude sredina koja je podsticajna kako za profesionalc u obrazovanju, tako i za učenike i njihove roditelje; a posebno je bitno da borbu protiv nasilja i diskriminacije, bez obzira da li smo predstavnici institucija ili samo građan, treba da posmatramo kao ličnu obavezu i odgovornost, te da koristimo svaku priliku kako bi učili i zajedno radili na usvajanju standarda nulte tolerancije prema nasilju i zaštiti onih koji su najranjiviji da postanu žrtve nasilja.

Share This