VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE

Individualni angažman konsultanta/ice za izradu Multimedijalnih sadržaja za potrebe kampanje Zajednice koje brinu

LOKACIJE ISTRAŽIVANJA: Bijeljina

OPIS ZADATKA

Osnovni cilj angažmana je izrada fotografskih i video sadržaja koji će biti korišteni u okviru realizacije programa Zajednice koje brinu, a u cilju prevencije rodno zasnovanog nasilja u Bijeljini. Angažovani ekspert u koordinaciji sa osobljem Otaharina, treba da organizuje i provede snimanje fotografija predstavnika neformalne grupe Zajednice koje brinu i video sadržaje koji će biti korišteni za izradu video promotivnog materijala. Fotograf će pomoći organizaciji da fotografisanjem dokumentuje učenike/ve, rezultate, učenje i priče o uspjehu. Na osnovu prikupljenih foto i video sadržaja, angažovani ekspert će kreirati video sadržaj za potrebe kampanje Zajednice koje brinu.

NAZIV PROJEKTA: Uključenost zajednice u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama

DONATOR: UN Women, ured u Bosni i Hercegovini

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Otaharin

TRAJANJE ANGAŽMANA: 01. decembar 2020. – 15. decembar 2020.

Ponude dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 31.11.2020. do 11:00 sati

Otaharin
Dositeja Obradovića 4/1
76300  Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Ili putem e-mail-a na adresu: info.otaharin@teol.net  

Opis zadatka i odgovornosti

Od konsultanta/ice očekujemo sljedeće:

  • Odlazak na teren i koordinacija učešća sudionika u snimanju
  • Proizvodnja minimalno 30 fotografija visoke rezolucije
  • Proizvodnja minimalno 15 fotografija sa post obradom
  • Proizvodnja video materijala za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i kampanju Zajednice koje brinu

Sve detaljne informacije na linku:

Share This