Obilježen evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se 18.10. svake godine od 2007. sa ciljem da se podigne svijest o problemu trgovine ljudima, ljudskim pravima, kao i potrebi za kvalitetnijim politikama za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Dana 16.10.2020.godine UG „Otaharin“ obiježio je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima kroz održavanje sastanka Radne grupe za bezbjednost djece u Gradu Bijeljina na kome su prezentovani rezultati inicijative za osnivanje Prihvatilišta  za djecu bez adeкvatnog roditeljsкog staranja i кoja su u riziкu da postanu žrtve кrivičnih djela i konkretnim predmetima na kojima je neophodna intervencija ovog multisektorskog tjela.

Sastanak radne grupe

Samom sastanku Radne grupe za bezbjednost djece u Gradu Bijeljina prisustvovali su i gospođa Jovanka Vuković, zamjenica Ombudsmana za djecu RS i gospodin Mićo Mićić, Gradonačelnik Grada Bijeljina koji su pružili svoju punu podršku borbi protiv trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je globalan problem, jedan od oblika organizovanog kriminala koji je među najunosnijim za počinioce i predstavlja ekstremno kršenje ljudskih i dječijih prava žrtva. Na žrtve ostavalja nesagledive posljedice , A POGOTOVO TEŠKE POSLJEDICE TRPE DJECA KOJA SU ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA.

Djeca bez adekvatnog roditeljskog staranja su najugroženija kategorija i najranjiviji da postanu žrtve trgovine ljudima. Nerjetko posrednici u eksploatacije djece su i sami roditelji.

Situacija u našem gradu

U Gradu Bijeljina identifikovano je 60 djece koja su prinuđena da prosijače, a od 2017.godine do danas UG „Otaharin“ je prijavio 18 dječijih brakova. I jedan i drugi oblik nasilja nad djecom i eksploatacije je u međunarodnim standardima prepoznat kao TRGOVINA LJUDIMA.

Zato smo svoje snage i napore i usmjerili na rješavanje problema djece koja su izložena eksploataciji i nasilju kroz osnivanje ustanove socijalnog smještaja  tačnije PRIHVATILIŠTA  ZA DJECU BEZ ADEКVATNOG RODITELJSКOG STARANJA I КOJA SU U RIZIКU DA POSTANU ŽRTVE КRIVIČNIH DJELA. Osnivanje jedne ovakve ustanove ovoj djeci bi omogućilo da izađu iz kruga nasilja i zapostavljanja, i pružila bi im se adekvatna podrška, kako bi sutra postali odgovorni članovi zajednice i društva, koji svojim radom i ponašanjem doprinose napretku Grada Bijeljina. A ova inicijativa je usvojena na zasjedanju Skupštine Grada Bijeljina

Prihvatilište za djecu u riziku

Obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovinr ljudima i inicijativu za osnivanje Prihvatilišta provodimo u okviru projekta „Društvena uključenost i integracija romske djece koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Cilj ovog projekta je da se unaprijedi društvena uključenost i kvalitet  života djece Roma i druge djece u riziku na način da će im se obezbjediti puni pristup dječijim pravima i zagarantovati zaštita najboljeg interesa djeteta.

Share This