Dana 18.08.2020.godine Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj -LER Grada Bijeljina organizovalo je sastanak projektnog tima za provođenje projekat „Vrtić je i moje pravo“. Ovim projektom u kome je UG „Otaharin“, pored JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ i Udruženja „Porodični krug“, partner Gradskoj upravi grada Bijeljina daje se mogućnost djeci iz marginalizovanih kategorija da se uključe u programe predškolskog obrazovanja i vaspitanja. UG „Otaharin“ će u naredno preiodu identifikovati 20 romske djece u dobi od 3 do 6 godina koja će biti dio 3 vrtićke grupe od 70 djece (20 djece rosmke nacionalnosti, 20 socijalno ugrožene djce i 30 djece koja su duže vrijeme na listi čekanja za uključenje u dječiji vrtić) koje će imati organizovan poludnevni boravak u organizacionoj jedinici JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ na Ledincima. 

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje je vrlo bitno za socijalizaciju djece i njihov lakši prelazak u obrazovni sistem.

Ovaj projekat je nastavak desetogodišnje prakse da se romska djeca redovno uključuju u predškolsko obrazovanje i u Gradu Bijeljina se ova pozitivna praksa provodi u partnerstvu između UG „Otaharin“  , JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ i Gradska uprava Grada Bijeljina.

Projekat „Vrtić je i moje pravo“ provodi se u periodu od 01.08.2020.g. do 31.12.2020.godine.

Share This