Sastanak sa Gradonačelnikom

Dana 19.08.2020. godine na inicijativu UG „Otaharin“ održan je sastanak sa Gradonačelnikom gospodinom Mićom Mićićem u cilju prezentovanja inicijative za osnivanje Prihvatilišta  za djecu bez adeкvatnog roditeljsкog staranja i кoja su u riziкu da postanu žrtve кrivičnih djela

Projekat „Društvena uključenost i integracija romske djece“

Кroz projekat „Društvena uključenost i integracija romske djece“ koji je podržan od strane Ambasade Кraljevine Holandije u BiH, UG „Otaharin“ je aktivno radio na prikupljanju i analiza svih relevantnih podataka koji su vezani za zaštitu bezbjednosti djece u Gradu Bijeljina , te je u proteklih godinu dana izvršio Procjenu mehanizama zaštite bezbjednosti djece u Bijeljini, izradio Elaborat o potrebama, standardima i modelima uspostavljanja usluge prihvatilišta za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i u  riziku da postanu žrtve krivičnih djela na području Grada Bijeljina, te proveo Istraživanje o prosjačenju kao društvenoj pojavi na području Grada Bijeljina.

Sve analize, zaključci i preporuke ukazuju da je u Gradu Bijeljina urađeno mnogo kako bi se uspostavili referalni mehanizmi za zaštitu bezbjednosti djece, ali da je i pored svih uloženih napora i dalje upitna potpuna zaštita djece koja su žrtve eksploatacije, nasilja i/ili nekih drugih krivičnih djela prevashodno zbog nedostatka smještajnih kapaciteta  i ustanova socijalnog staranja koji bi služili da se djeca izdvoje iz sredine koja ih ugrožava i da se  nadležnim institucijama pruži mogućnost i vrijeme da provedu neophodne postupke kako bi se najbolji interes djeteta zaštite.

Prosjačenje

U Gradu Bijeljina je identifikovana 60 djece koja su prinuđena da prose čak i unajranijoj životnoj dobi, a takođe je u periodu od 2017 do 2020 prijavljeno i 18 dječijih brakova.

Gradonačelnik Mićo Mićić se složio da je imajući u vidu dinamiku razvoja Grada Bijeljina realno očekivati da će broj djece koja su izložena eksploatacije i/ili nekim drugim krivičnim djelima i koja su  bez adekvatnog roditeljskog staranja rasti, te je neophodno da se kroz osnivanje ustanove socijalnog smještaja predvide kapaciteti za smještaj ove djece kako bi im se omogućilo da iz kruga nasilja i zapostavljanja izađu i da im se pruži podrška kako bi sutra postali odgovorni članovi zajednice i društva koji svojim radom i ponašanjem doprinose napretku Grad Bijeljina. Kao potencijalne smještajni kapacitetet Grdaonačelnik Mićić je predložio prostorije starog  KPZ Bijeljina koji će uskoro biti iseljen, a posjeduje svu  neophodnu infrastrukturu i uz minimalna ulaganja bi se mogao da se privede namjeni smještanja i brige o djeci.

Gradonačelnik će na sljedećem zasjedanju inicijativu podnijeti Skupštini Grda Bijeljina čime će se ova inicjativa i formalizovati.

Share This