Romska zajednica u Bijeljini suočena sa posledicama vanrednog stanja

U životu se dogode situacije pred kojima smo nemoćni, ali istovremeno i jaki zbog boljeg sutra kome se nadamo. Pandemija  izazvana pojavom COVID 19 virusa jedna je od takvih situacija. Cijeli svijet je stao. Pitate li se šta je pandemija izazvala u romskim zajednicama  koje su, bez obzira na trenutnu situaciji, siromašne i slabe? Tombak, Čopor, Rupače, Salaš, Mahala, Hidanovići i Divlji zapad su zajednice koje naseljavaju naši korisnici. Čitali ste i u prethodnim objavama da je pojava virusa dodatno oslabila zajednicu. Jeste. Pisali smo i o tome da  su sezonski poslovi stali. Jesu. Siromaštvo ulazi u sve pore ovih zajednica. Ali, ovi ljudi se i dalje smiju. U njihovim dvorištima čućete muziku, nećete čuti plač. „Teško jeste, ali preživjećemo.“ govori jedan od korisnika pokazujući ruke natekle od rada, jer, kako kaže „raditi se mora, polako se vraćamo u normalu“.  Zahvalni kada ih putem telefona pitamo kako su, a još zahvalniji kada u njihove domove isporučimo pomoć kako bi se naredni dani lakše preživjeli.

Odgovor Udruženja građana “Otaharin” na kriznu situaciju

Od sredine marta, Udruženje građana “Otaharin” nastoji da da najbolji odgovor na situaciju u kojoj smo se našli. Kroz temeljno planiranje i strateške ciljeve, Udruženje je preduzelo adekvatnu reakciju u novonastaloj situaciji. Informisanje korisnika o aktuelnoj situaciji kroz izradu promotivnog materijala, zatim podjela maski i rukavica za korisnike Udruženja, inicijativa za dezinfekciju naselja, redovno prisustvo na sastancima Kriznog štaba samo su neki od preduzetih koraka.

Kada je riječ o radu Dnevnog centra za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu „Otaharin“, i on je prilagođen novonastaloj situaciji. Odlukom izvršnog direktora Udruženja, izvršena je reorganizacija rada Dnevnog centra. Naime, tokom novonastale situacije, zaposleni su podijeljeni u timove i sam rad Dnevnog centra je prilagođen radu u timovima. Na ovaj način korisnici imaju kontinuiranu psihosocijalnu pomoć i podršku. 

Uz podršku Save the Children-a, Udruženje je razvilo novi model rada koji podrazumijeva individualni rad sa djecom, kao i konsultacije sa djecom i roditeljima putem telefona, a u svrhu kvalitetnijeg praćenja nastave na daljinu i ispunjavanja školskih obaveza. Kroz redovan savjetodavni rad sa roditeljima, prepoznali smo potrebu da se ovoj djeci pruži dodatna podrška. Praćenje nastave putem javnog servisa je novi način rada za sve učenike i čak i onoj djeci koja dolaze iz porodica iz opšte populacije otežava proces učenja. Takođe, ovaj vid praćenja nastave zahtjeva i uključenje roditelja u sam proces. Imajući u vidu da je većina roditelja korisnika Dnevnog centra nepismena i nije u stanju da odgovori na ove potrebe, odlučili smo da osmislimo model koji bi u potpunosti odgovorio na zahtjeve praćenja nastave na daljinu. Na ovaj način jačamo komunikaciju i saradnju sa osnovnim školama u Bijeljini, a djeci i roditeljima pružamo podršku kako bi što veći broj djece uspješno završilo razred. 

Partnerski i istrajno u borbi za obezbjeđivanje osnovnih potreba za 209 romskih porodica u Bijeljini

UG „Otaharin“ je sprovelo detaljnu procjenu i analizu stanja u romskoj zajednici te smo u skladu s tim krenuli sa podjelom humanitarne pomoći.

Prva akcija podjele humanitarne pomoći realizovana je 16.04.2020. i ovom prilikom podijeljeni su prehrambeni i higijenski paketi za 40 porodica koje je obezbjedila Gradska uprava Grada Bijeljina.

Kriterijumi  i prioriteti za odabir porodica bili su:

  • Stepen socijalne ugroženosti i potrebe;
  • Višečlane porodice;
  • Staračka domaćinstva; 

23.04. i 24.4.2020. uz podršku Save the Children-a, organizovana je podjela humanitarne pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih paketa, kao i paketa za bebe. Ovom prilikom pomoć su dobile63 porodice u kojima ima više od 220 djece od 0 do 18 godina.

Takođe, trenutno sprovodimo podjelu humanitarne pomoći obezbjeđene od  strane START FUND-a, a posredstvom Save the Children-a. Ovom podjelom obuhvaćeno  je 180 porodica koje će dobiti po jedan paket sa prehrambenim proizvodima i po jedan paket sa higijenskim proizvodima. Dodijeljeno će biti i 25 paketa za bebe.

Kroz procjenu potreba romskih porodica, stručno osoblje Udruženja građana “Otaharin” ustanovilo je da u većini porodica čak ni osnovne potrebe nisu zadovoljene. Veliki broj porodica je u visokom riziku i ova humanitarna pomoć zasigurno će im olakšati dane koji dolaze.

Podjele su uglavnom protekle bez problema i korisnici su izrazili zahvalnost.

Share This