Nakon višemjesečnih priprema u Bijeljini je u period od 3. do 5. februara 2020.godine je održan trening pod nazivom “Društvena Pravda i multisektroska saradnja” za predstavnike/ce institucija i profesionalaca/ki.

Cilj treninga

Pored stvaranja uslova za prevazilaženje diskriminacije i negiranja prava manjina i marginalizovanih grupa, cilj treninga je bio i stvarati atmosferu jednakosit i uzajamnog poštovanja u kojoj bi se na različitosti gledalo kao na nešto što obogaćuje, a ne ugrožava.

Trening je okupio 25 provesionalaca/ki iz Bijeljine i Prnjavora koji su ispred različitih institucija svojim učešćem pristupili borbi protiv predrasuda i stereotipa u cilju iniciranja pojedinačnih aktivnosti, preispitivanju i suprostavljanju vlastitim i institucionalnim represivnim ponašanjima.

Obrazovanje za društvenu pravdu

Obrazovanje za društvenu pravdu je sertificirani obrazovni program Centra za obrazovne inicijative Step by Step, koji učesnicima nudi alate i vještine za efikasnu borbu protiv diskriminacije, predrasuda i stereotipa, a u cilju unapređenja njihovih kapacitetat za rad sa marginalizovanim grupama.

Imajući u vidu sve napore koje ulažemo unutar romske zajednice za poboljšanje njihovog položaja u društvu, ne možemo zanemariti važnost institucionalne saradnje i edukacije onih bez čije pomoći i saradnje dugoručno ne možemo razvijati društvo u kojem nema diskriminacije.

Projekat “Sistemska zaštita od rodno zasnovanog nasilja za žene i djevojčice Romkinje” 

Ovaj trening UG “Otaharin” organizuje u okviru projekta “Sistemska zaštita od rodno zasnovanog nasilja za žene i djevojčice Romkinje”  koji provodimo u partnerstvu sa Udruženjem žena „Romska djevojka – Romani ćej“ iz Prnjavora. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne kooperacije i Češke razvojne saradnje a na regionalnom nivou i podršku ga provodi CARE International u BiH pod nazivom “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III”

Cilj projekta je poboljšan pristup i povećan kvalitet pružanja usluga Romkinjama, naročito iz područja zaštite seksualnog, reproduktivnog zdravlja i majčinstva, prevencije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, kroz osnaživanje romskih organizacija i postojećih institucionalnih mehanizama/multisektorskih grupa u zajednicama.

Share This