Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ u saradnji sa Udruženjem žena „Romkinja“ su predani provođenju mjera za prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Kroz projekat “Prihvatimo rodnu ravnopravnost za bolji prosperitet žena i djevojčica Romkinja” koji je podržan od strane The Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) organizovali smo zvanični početak Kampanje 16 dana aktivizma koji će sljediti radionice za mlade i obuka za predstavinice UŽ “Romkinja”.
Dana 25.11.2019. g. smo organizovali sastanak sa predstavnicima Gradske uprave, institucija, nevladinih organizacija i predstavnika romske zajednice.

Gospodin Mićo Mičić, gradonačelnik nam je i ovom prilikum pružio podršku i podržao nas u našim naporima da kroz ekonomsko osnaživanje žena radimo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Ovim sastankom, zvanično započinjemo Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se obilježava svake godine u periodu od 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. decembra (Međunarodni dan ljudskih prava) širom svijeta.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedninjenih nacija od 17. decembra 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 25. novembra 1960. godine diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj Republici naredio da se brutalno ubiju političke aktivistkinje sestre Patria, Minerva i Mariu Teresu Mirabal.
U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer predstavljaju kršenje ljudskih prava.
Ciljevi kampanje su:
– podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju kao problemu ljudskih prava na lokalnim, nacionalnim, regionalnim i internacionalnim nivoima;
– jačanje lokalnog rada na sprečavanju nasilja nad ženama;
stvaranje jasne veze između lokalnih i internacionalnih napora da se nasilje nad ženama zaustavi;
– iskazivanje solidarnosti sa ženama širom sveta koje su organizovane protiv nasilja nad ženama;
– stvaranje alata kojima bi se postiglo ispunjavanje obećanja koja se daju u vezi sa zaustavljanjem nasilja nad ženama.

Share This