#Češka_ambasada u Bosni i Herzegovini, povodom obilježavanja 10. decembra #Međunarodnog_dana_ljudskih_prava, pozvala je #branioce i #zaštitinike ljudskih prava, među kojima se pronašla i naša organizacija, odnosno Udruženej, #Češka_ambasada u Bosni i Herzegovini, povodom obilježavanja 10. decembra #Međunarodnog_dana_ljudskih_prava, pozvala je #branioce i #zaštitinike ljudskih prava, među kojima se pronašla i naša organizacija, odnosno Udruženje #Otaharin sa predstavnikom, direktorom Udruženja Dragan Jokovic, na doručak u rezidenciji ambasadora, Njegove Ekselencije gosp. Jakuba Skalinke.

Doručak je organizovan u obliku diskusije o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini sa fokusom na polje slobode medija, roda, osoba sa invaliditetom, romske manjine i zaštitu životne sredine.

Share This