Pobrkali ste prioritete, na prvo mjesto stavite dijete – naziv je skupa koji je 20.11.2019 održan u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, u Sarajevu, a u cilju obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

Događaj je okupio predstavnike institucija i NVO organizacija, međunarodne zvaničnike i djecu. Akcenat je stavljen na apelovanje za jačanje svijesti o značaju poštovanja prava djeteta i značaju njihove primjene u svakoj situaciji, bez izuzetka, od čega će korist imati cijelo društvo.

Mreža „Snažniji glas za djecu“ je bila organizator događaja, a realizaciju je podržao UNICEF.

Osam organizacija, koje su članice gore pomenute Mreže, uzelo je učešće.

Udruženje gradjana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ Bijeljina, kao jednu od članica Mreže, predstavljalo je četiri učesnika, od kojih su dvoje djece i učiteljica imali priliku da prezentuju preporuke koje su pripremili na radionicama u Dnevnom centru, koje su organizovane u tu svrhu. U Dnevnom centru su održane četiri radionice sa djecom uzrasta 12-16 godina, a teme su bile: Konvencija UN o pravima djeteta, Zdravlje adolescenata, Zaštita životne sredine i Životni standardi. Pored ove četiri radionice, djeca su imala priliku da, u sklopu ovih priprema, obiđu Eko kamp „Jezera“ i D.O.O. „Agro plan“ gdje su čuli nešto više o zaštiti životne sredine, organskoj proizvodnji i zdravoj ishrani i da se u prednosti svega navedenog uvjere iz prve ruke.

Preporuke za zdravlje adolescenata:

 • Ambulante u školama,
 • Radionice o reprodukativnom zadravlju,
 • Više inspekcijskih provjera u prodavnicama i kafićima,
 • Zdravstveni pregledi djece u školama/obavezan pregled djevojčica kod ginekolga, a dječaka kod urologa,
 • Aparat za cigarete, alkohol – samo punoljtne osobe mogu da izvade cigarete/alkohol uz priloženu ličnu kartu,
 • Edukacija iz prve pomoći,
 • Veći stepen higijene u školama (čistiji wc, uvijek dostupan toalet papir, sapun, ulošci).

Preporuke za životne standarde:

 • Zaštita djece na višem nivou (socijalna pomoć, zdravstvena zaštita),
 • Samohranim majkama podrška pri odgoju djeteta (majkama obezbijediti savjetodavnu podršku),
 • Kvalitetnije odrastanje u svakom smislu,
 • Pravo na društvo bez obzira na socijalni status,
 • Više državnih firmi koji će zaposliti osobe bez SSS,
 • Kvalitetnije formalno obrazovanje,
 • Ljudi koji su zavšili neki zanat ili određen smjer da dobiju posao u svojoj struci,
 • Svima jednak dječiji dodatak bez obriza na status i broj djece.

Zaštita životne sredine – preporuke

 • Uvesti filtere za prečišćavanje štetnih materija u vazduhu,
 • Medijski promovisati zaštitu životne sredine (pošumljavanje, prečišćavanje vode),
 • Uvesti video-nadzor pored rijeka, ulica, gdje se baca smeće i uvesti novčane kazne za nepoštovanje znakova upozorenja (NE BACATI SMEĆE),
 • Povećati broj kanti za smećeu gradovima,
 • Izbaciti plastiku i limnke iz upotrebe- koristiti staklene ambalaze.

Učiteljica, Sanita Smajić , i dječak, Alen Omerović, na kraju prezentacije su odrecitovali pjesmice koje je napisala koordinatorka Dnevnog centra za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu „Otaharin“, Snežana Antunović. Teme obje pjesmice su dječija prava, jednak pristup uslugama i sistemska diskriminacije.

Bosna i Hercegovina je ove godina prezentovala kombinovani 5. i 6. periodični izvještaj o realizaciji Konvencije o pravima djeteta Komitetu za prava djeteta. Na osnovu izvještaja države, djece, NVO, kao i povejerljivog izvještaja UNICEF- a, Komitet je Bosni i Hercegovini predložio niz preporuka. Predstavnica UNICEF – Rownak Khan podsjetila je na podatak da je Konvenciju o pravima djeteta ratifikovalo 196 država, uključujući BiH, te upozorila da su ratifikacijom Konvencije državni i drugi bitni akteri preuzeli primarnu odgovornost. Takodje, predstavnica UNICEF-a je istakla „ Ulaganje u djecu jeste ulaganje u budućnost, zato je moj apel da djecu i njihova prava stavite na vrh onoga što planirate raditi.“

Povodom Medjunarodnog dana djeteta, Bosna i Hercegovine je analizirala preporuke i potvrdila namjeru da ostvari sve odedbe Konvencije koja ove godine puni tridestet godina postojanja. Svoje tumačenje i preporuke Komiteta za prava djeteta Bosne i Hercegovine predstavila su djeca koja su zatražila i njihovu realizaciju.

Ovaj put/posjeta dijelom je finansiran iy sredstava Razvojne saradnje Češke Republike #Care_international_Balkans

Share This