Međunarodni dan djeteta

Na današnji dan, kada obilježavamo Međunarodni dana djeteta i jubilej 30 godina od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta, želimo još jednom da se podsjetimo kolika je važnost zaštite djece i dječijih ljudskih prava, kao i na činjenicu da u našem društvu živi veliki broj djece koja nisu dovoljno zaštićena. Odgovornost za zaštitu njihovog najboljeg interesa leži na svima nama – institucijama, nevladinim organizacijama i svakom građaninu i građanki.

Obilježavanje u Dnevnom centru “Otaharin”

Kao i svaki važan datum, i ovaj smo obilježili u Dnevnom centru. Današnji dan je od posebne važnosti jer ukazuje na postojanje Konvencije o pravima djeteta koja štiti najbolji interes svakog djeteta. U Dnevnom centru organizovali smo četiri radionice. Uvodni dio na radionicama držale su psiholog u Dnevnom centru, Radmila Tubić i Koordinatorka Dnevnog centra, Snežana Antunović. One su na način prilagođen djetetu govorile o dječijim pravima i tome koliko je svako dijete na svijetu posebno i važno, upravo zato što je dijete. Djeca su uočila da oni jedni između drugih nisu jednaki po boji kože, ali i to da su jednaki po tome što su djeca sa jednakim pravima na igru, na obrazovanje, na razvoj, na porodicu, na zdravstvenu zaštitu, kao i na zaštitu od svakog oblika eksploatacije i rada.

Radionice su, u nastavku, imale kreativni i zabavni karatker. Djeca su napravila zajednički pano pod nazivom “20.11. Konvencija o pravima djeteta” i učestvovala su u igri “Čarobna kutija”. Djeca su pisala svoje želje i ubacili ih u kutiju. S obzirom na to da idu novogodišnji praznici, trudićemo se da im se želje ispune. Nakon toga, imali smo i muzički dio u kome smo pjevali različite dječije pjesme, a i pjesmu koju tek učimo, a koja govori o našem Udruženju – O Otaharinu.

Danas smo naučili i podsjetili se da je svaki dan zapravo dan svakog djeteta, a 20.11. stavljamo posebnu važnost na prava sa kojima se rađamo i za koja se borimo.

Share This