Udruženje građana „Otaharin“ implementaciju projekta „Poboljšanje obrazovanja za decu Rome“ privodi kraju kroz obuku za učitelje i predstavnike institucija na temu Ljudska prava sa akcentom na nacionalne manjine

Trening na temu Ljudska prava sa akcentom na nacionalne manjine

Trening je održan danas, u prostorijama Hotela Drina u Bijeljini. Učešće na treningu uzeli su predstavnici škola i institucija u Bijeljini – Ljubiša Stanišić, ispred kancelarije za nacionalne manjine, Ljubiša Tanacković, odjeljenje za društvene djelatnosti Grada Bijeljina, učiteljice iz osnovnih škola „Sveti Sava“ i „Jovan Dučić“ Jelena Kurtuma, Milica Radić i Sanela Grujičić, kao i pedagogica Osnovne škole „Knez Ivo od Semberije“, Biljana Mitrović. Posebno zadovoljstvo izražavamo zbog prisustva zamjenice Ombudsmana za djecu Republike Srpske, gospođe Jovanke Vuković.

Ovaj trening je i odlična najava obilježavanja Međunarodnog dan djeteta i 30 godina od potpisivanja UN Konvencije za prava djeteta.

Ljudska prava generalno

Prava koja su nam data sa sobom nose određen teret obaveza, ali i mogućnost da se zaštitimo. Osvrnuli smo se i na konvencije i zakone koje štite žene, djecu i ljudska prava generalno. Prema zakonu o zabrani diskriminacije, građani koji su izloženi diskriminaciji, mogu istu i da prijave. Nažalost, pripadnici marginalizovanih grupa nerijetko ne znaju da prepoznaju kada su im prava uskraćena. Imajući to u vidu, velika je obaveza države i institucija da jasno predstave svim građanima koja su to njihova prava.

Dakle, naša država je potpisnica velikog broja konvencija, ali smatramo da je problem to što građani nisu upoznati sa sadržajem istih. Gospođa Jovanka Vuković istakla je da građani sve više prepoznaju kada su im prava narušena i da sve češće prijavljuju to.

O projektu

Neki od problema s kojima se obrazovanje u Bosni i Hercegovini suočava su visok nivo napuštanja školovanja, prvenstveno ranjivih grupa djece, porast troškova za formalno i neformalno obrazovanje, nedostatak tačnih i razvrstanih podataka o napuštanju školovanja i slabe zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva da se uključe u promociju osnovnog prava na obrazovanje za svu djecu. Projekat BRIGHT4ALL se fokusira upravo na ove probleme.
Od decembra 2018. godine sprovodimo projekat, realizovali smo niz aktivnosti i obuhvatili više od 30 djece koja ne idu ili neredovno idu u školu. Projekat finansira Evropska unija, a Udruženje građana „Otaharin“ sprovodi ga uz podršku Save the Children in North West Balkans

Share This