Udruženje građana OTAHARIN učestvovaće na obuci na temu ”Komunikacija putem društvenih medija”, koju organizuje CARE International od 1.10. do 3.10. 2019. u Hotelu Termag na Jahorini. Stručnjaci iz polja digitalnog marketinga i PR-a, održaće niz predavanja za predstavnike sedam nevladinih organizacija. Ove organizacije su iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, među kojima je i predstavnica Udruženja građana OTAHARIN. Obuka se održava u sklopu projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“.

Na trodnevnoj obuci, obrađivaće se tehnike i alati za postizanje bolje vidljivosti putem digitalnih medija. Social Media Marketing, Content Marketing, Storytelling, Facebook/Instagram i Google oglašavanje, samo su neka od polja iz kojih će polaznici dobiti korisna znanja za korištenje u svakodnevnom radu. Posebna pažnja posvetiće se PR-u i komunikaciji s medijima kako bi javnost bila više uključena u brojne važne projekte na kojima Udruženje građana OTAHARIN kontinuirano radi tokom godine.     

Obuke se organizuju u saradnji s Agencijom Web Studio iz Mostara i usmjerene su da putem intenzivnog grupnog, ali i individualnog rada ojačaju kapacitete za postizanje online vidljivosti svake od 7 nevladinih organizacija.     

Finansijsku podršku za radionicu ”Komunikacija putem društvenih medija” pružio je CARE International kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, kojeg finansira Vlada Češke Republike i CARE Češka.  

Kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ podržane su organizacije: Amica Educa Tuzla, UG ”Nešto više”, Istočno Sarajevo, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Otaharin“ Bijeljina, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde i UG „Duga“ Sarajevo.  

Cilj projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ je jačanje kapaciteta 7 nevladinih organizacija kako bi se poboljšao pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi ranjivih kategorija u BiH (osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja, Romi, LBGT populacija..). 

 

Share This