Završni događaj

Kao što je postala praksa u posljednjih par godina saradnje sa Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i na kraju projekta „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“ organizovan je završni događaj.

Cilj ovog događaja je bio predstavljanje rezultata projekta, a s tim u vezi su ištampani primjerci godišnjih izvještaja o radu radnih grupa za zaštitu bezbjednosti djeteta za 2018. godinu i pripremljena je Infografika sa statističkim podacima svih aktivnosti projekta.

Događaj je organizovan u petak, 26.7.2019, u 12:00 časova, u Hotelu „Drina“ Bijeljina (Klub 5). Na početku je održana pres konferencija, zatim sastanak učesnika, i na kraju je upriličen ručak za sve učesnike.

Pres konferencija

Pres konferencija je održana na samom početku, u periodu 12:00-12:30 časova. Sljedeći mediji su došli da isprate događaj:

 1. NTV „Arena“,
 2. RTRS,
 3. Radio RS,
 4. Semberske novine.

Tema pres konferencije su bili rezultati projekta, aktivnosti Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta i Mobilnog interventnog tima, prosjačenje i ostali aktuelni slučajevi. Izjave su dali:

 1. Dragan Joković, izvršni direktor UG „Otaharin“ i član RG Bijeljina,
 2. Slavica Kovrlija, specijalni pedagog u Centru za socijalni rad Bijeljina i predsjedavajuća RG Bijeljina,
 3. Damir Radenković, izvršni direktor OC „Vermont“ i član RG Brčko distrikt.

Sastanak učesnika

Sastanak je održan u periodu 12:30-14:00 časova, a učesnici sastanka su bili članovi Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta iz Bijeljine i Brčko distrikta i članovi Mobilnog interventnog tima (MIT) iz Bijeljine. Pored predstavljanja rezultata projekta, tema sastanka su bili utisci o dosadašnjoj saradnji, predstavljenje postignutih rezultata, primjeri dobre prakse, problemi sa kojima se suočavamo u radu i prijedlozi za njihovo rješavanje, kao i planovi za buduću saradnju.

Takođe, formalizovan je rad MIT-a kao referalnog mehanizma za sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja u Bijeljini, tako što je na sastanku usvojen dokument koji ga definiše. Na kreiranju ovog dokumenta su radili članovi RG Brčko distrikt, Perica Ivanek i Damir Radenković, kroz projekat Bright4All koji sprovodi OC „Vermont“.

Nakon što je svaki učesnik na sastanku dobio priliku da iznese svoje mišljenje o datim temama, utiske o dosadašnjoj saradnji i prijedloge za dalji rad, upriličen je ručak u restoranu Hotela „Drina“ u 14:00 časova.

Projekat „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“

Projekat „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“ je sprovodilo Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ uz podrušku Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kroz SoRi program. Ovaj projekat je trajao u periodu april 2018-jul 2019, a glavni ciljevi su bili:

 1. Jačanje saradnje između lokalnih institucija i NVO sektora i dalje razvijanje kroz promociju multidisciplinarnog pristupa;
 • Uspostavljanje Info tačke za povratnike i promovisanje u zajednicama;
 • Poboljšanje neposredne pomoći i podrške djeci koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu i njihovim porodicama;
 • Podizanje svijesti ciljne grupe o njihovim društvenim, ljudskim i drugim zakonskim pravima, sa posebnim naglaskom na mogući veliki broj povratnika izazvanih migracionom krizom i promocija romske kulture široj javnosti.

Kada je riječ o rezultatima projekta, prikazani su u Infografici ispod:

Share This